Nederlandse bedrijven krijgen nota’s relatief snel betaald

Bouwers wachten gemiddeld 75 dagen voordat Rijk betaalt voor werk
Wereldwijd krijgen bedrijven hun rekeningen steeds later betaald. 25% van de bedrijven moet nu gemiddeld 90 dagen wachten op hun geld. Nederland onderscheidt zich positief. Samen met Oostenrijk en Nieuw-Zeeland worden hier de nota's het snelst betaald.

Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes over 2015. Bovenaan de lijst van landen die steeds trager betalen, staan Griekenland, China en Italië. De gemiddelde betaaltermijn in deze landen is respectievelijk 91, 88 en 88 dagen. De betaalpraktijk in China laat de grootste uitwassen zien. 25% van de bedrijven krijgt pas betaald na 131 dagen.

Verschillen per land zijn groot

Euler Hermes onderzocht de wereldwijde Days Sales Outstanding (DSO). Hiervoor zijn de scores van 27.300 beursgenoteerde bedrijven gebruikt. De verschillen per land en sector blijken groot. Wereldwijd wordt de betaaltermijn steeds verder opgerekt, maar in West-Europa bijvoorbeeld betalen debiteuren steeds sneller. Hier komt de DSO dit jaar naar verwachting uit op 59 dagen. Oostenrijk is koploper met een DSO van 44 dagen. Nederland komt met 47 dagen in Europa op de 2e plaats. Wereldwijd gezien is alleen Nieuw-Zeeland met 46 dagen sneller.

Score per sector

Volgens Johan Geeroms, senior risk manager bij Euler Hermes Nederland, laat het betaalgedrag per sector een duidelijk kenmerk zien: “Hoe dichter bedrijven bij de eindgebruiker staan, hoe sneller de betaling.” Uit het internationale onderzoek blijkt dat Electronics, Machinery & equipment en Construction de drie sectoren zijn waar bedrijven het langst moeten wachten op hun geld (respectievelijk 89, 87 en 81 dagen gemiddeld). Aan de andere kant van het spectrum staat Retail met een gemiddelde DSO van 27 dagen in 2015. “Een kwart van de bedrijven in deze sector krijgt zelfs binnen 5 dagen betaald.” Geeroms wijst op de bouwsector. “Daar liggen de uitersten ver uit elkaar: een kwart van de bedrijven moet gemiddeld 113 dagen wachten, terwijl andere bedrijven, samen ook een kwart, binnen 40 dagen betaald krijgen.” De verschillen per sector hebben volgens Geeroms deels te maken met de aard en de lengte van de betaalketen. Ook de heterogeniteit aan betaalwijzen speelt mee.

Kredietrisico’s ontstaan door groeivertraging

Waarom er wereldwijd steeds later wordt betaald, komt volgens Walter Toemen, directeur Risk van Euler Hermes Nederland, door de groeivertraging van de economie in diverse regio’s. Hij wijst op China, Rusland en Brazilië. “In een vertragende economie genereren bedrijven minder inkomsten. Ze proberen hun liquiditeitspositie te verbeteren door betaling van hun facturen uit te stellen.” Om kredietrisico’s te vermijden, zoeken leveranciers in deze landen, en dat geldt zeker ook voor kleinere economieën in opkomende regio’s, hun heil in cashbetalingen, zo stelt Toemen. “Vertrouwen binnen bedrijfstakken kan zover dalen, dat bedrijven niet meer op krediet willen leveren, maar cash-transacties verlangen. Dan weet je tenminste zeker dat je je geld krijgt.”

Europa zit ruimer bij kas

In Europa is juist een tegenovergestelde trend waar te nemen. Hier daalt de gemiddelde DSO.  Toemen: “Met een economische groei in de eurozone van zo’n 1,5% ervaren bedrijven dat hun business toeneemt. De cashflow verbetert, bedrijven zitten ruimer bij kas, geld wordt sneller rondgepompt. Er wordt niet onnodig lang gewacht met het betalen van de rekeningen. Daar komt bij dat De Europese Centrale Bank bedrijven ‘promoot’ om sneller te betalen via meer goedkoop krediet. Maar er blijven aanzienlijke verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa bestaan (DSO van 50 versus 65).” 

Veel grote concerns zijn welwillend

Nederland mag dan tot de beste betalers horen, toch startte minister Kamp vorig jaar een onderzoek naar het betaalgedrag van grote concerns. Toemen: “Ook in Nederland klagen leveranciers uit het midden- en kleinbedrijf over trage betalingen. Veel van die kleinere bedrijven kampen met een beperkte kredietruimte. In 2011 is een richtlijn van de Europese Unie aangenomen die voorschrijft dat bedrijven rekeningen binnen 60 dagen moeten voldoen. Nederland zit daar ver onder. Veel grote concerns tonen zich welwillend. Vorig jaar is het manifest ‘Betaalme.nu’ gestart. Bedoeld om kleine leveranciers binnen dertig dagen te betalen. Een aantal grote concerns hebben zich daarbij aangesloten.”

Gerelateerde artikelen