Nederlandse bedrijven betalen hun facturen na 60 dagen

Nederlandse bedrijven gaan hun facturen steeds later betalen, gemiddeld na 60 dagen. Dat is vijf dagen later dan een half jaar geleden. Als reactie hierop levert de credit manager een veelvoud aan extra crisisinspanningen. Dit blijkt uit de Credit Management Trendmeter van OnGuard.

Als reactie hierop levert de credit manager een veelvoud aan extra crisisinspanningen.
En met succes. Door het verscherpte toezicht, blijken de resultaten goed uit te pakken. Ruim de helft (53%) van de credit managers zegt te merken dat rekeningen, vergeleken met een half jaar geleden, langer blijven liggen. De meest genoemde oorzaken van te laat betalen zijn gerelateerd aan de economische situatie: ‘andere betalingstermijnen bij klanten’ (62%), ‘slechte liquiditeit’ (61%) en ‘de kredietcrisis’ (47%).

Met het oog op de financiële crisis hebben veel credit managers maatregelen getroffen om facturen toch op tijd te kunnen innen. Ruim negen van de tien credit managers (93%) test momenteel de kredietwaardigheid van hun (toekomstige) klanten. Als dat negatieve informatie oplevert, is dat voor bijna een op de vijf credit managers (17%) reden om een opdracht niet door te laten gaan.

Ruim de helft (56%) verscherpt in dergelijke gevallen de betalingsvoorwaarden en een op de vijf (20%) past het bewakingsbeleid aan. Deze maatregelen blijken effectief: ondanks de recessie is het aantal oninbare vorderingen niet gestegen. Het aandeel credit managers dat een incassobureau inschakelt is zelfs iets gedaald vergeleken met een half jaar geleden. Een goed en stringent credit management loont dus, zeker nu.

De meest genoemde maatregelen die credit managers nemen:
– stringenter bewaken (89%)
– meer persoonlijk contact met klanten (87%)
– strenger toezien op betalingsvoorwaarden (80%)
– meer overleg met de salesafdeling (78%)
– vaker de kredietwaardigheid van klanten toetsen (68%)

Gerelateerde artikelen