Nederlands bedrijfsleven toont eerste kwartaal netto-groei van 20 procent

Tijdens het eerste kwartaal van 2016 groeide het aantal Nederlandse bedrijven 20 procent harder dan in 2015. In totaal nam het Nederlandse bedrijfsleven in de eerste drie maanden van dit jaar met 30.858 entiteiten toe.

Dat blijkt uit de nieuwe Kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De groei wordt met name veroorzaakt door de afname van het aantal faillissementen (-20%) en het aantal opheffingen (-10%). Het aantal starters bleef nagenoeg gelijk met een jaar geleden (+2%).
“Deze cijfers stemmen ons positief”, zegt Peter Schoenmaker, director Sales en Development van Graydon, “Waar we rond dezelfde tijd vorig jaar nog moesten constateren dat de bedrijvigheid was afgenomen, zien we nu weer een mooie groei. Daarmee komen we boven het niveau van het eerste kwartaal in 2014 uit. Dit hebben we vooral te danken aan de flinke afname van het aantal faillissementen. Helaas nog niet door de toename van het aantal starters, want dat stijgt slechts licht. Terwijl het eerste kwartaal altijd het kwartaal van de starters is.”
Voor de netto-groei maakt Graydon de berekening door het aantal starters te verminderen met het aantal opheffingen en faillissementen. Tijdens het eerste kwartaal van 2016 zagen we dat het aantal starters ten opzichte van een jaar eerder slechts licht is gestegen met 2 procent. De groei valt dan ook te verklaren door de afname van het aantal opheffingen met 10 procent en de daling van het aantal faillissementen met 20 procent. Het grootste aantal faillissementen noteren we in de Groot- en Detailhandel. Ondanks dat we een verbetering zien ten opzichte van vorig jaar, vertegenwoordigt deze sector 24 procent van het totale aantal faillissementen.
 
Bedrijvigheid groeit het meest in Noord-Holland
De netto-groei is in de Kwartaalmonitor per sector ook uitgesplitst per regio. In alle provincies zien we in het eerste kwartaal van 2016 een groei in bedrijvigheid als we vergelijken met dezelfde periode vorig jaar. Koploper is de provincie Noord-Holland. De bedrijvigheid in deze provincie nam met 7.717 entiteiten toe. Provincies Zuid-Holland (7.030 bedrijven) en Noord-Brabant (3.618 bedrijven) vullen de top drie aan. Als we kijken naar de mate van groei in relatieve zin, dan zien we dat de bedrijvigheid het hardst is gegroeid in de provincie Drenthe. Deze provincie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar 42 procent harder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Gerelateerde artikelen