Nederlands bedrijfsleven maakt groeispurt

De Nederlandse economie maakte in 2015 een inhaalslag. Met een groei van 2 procent was sprake van een verdubbeling ten opzichte van 2014.

Voor meeste sectoren is 2016 derde jaar van onafgebroken groei
– Risico’s bevinden zich buiten de landsgrenzen
– Digitale transformatie raakt alle sectoren
– Verdubbeling economische groei zichtbaar in sectoren
ABN AMRO verwacht dat de economie in 2016 en 2017 rond of boven dit tempo kan blijven groeien. Zo is de groei van de particuliere consumptie – ongeveer 2 procent – de hoogste sinds jaren. Nu de investeringen en consumptie toenemen, is er weer groei in alle sectoren. 
De gemiddelde groei in 2016 en 2017 is in de zakelijke dienstverlening (5 procent), TMT 4,5 procent) en bouw (4 procent) het hoogst. Zo profiteren de zakelijke dienstverlening en TMT van de verbetering van het investeringsklimaat. Daarnaast plukt de TMT-sector de vruchten van de digitale transformatie die veel bedrijven aan het maken zijn. De woningbouw zorgt ervoor dat ook bouw tot de koplopers blijft behoren. De autoretail is de enige sector waarvan de verwachting is dat die in 2016 geen groei zal realiseren. Door een minder gunstig fiscaal beleid voor auto’s in 2016 zijn de verkopen van auto’s namelijk naar voren gehaald.

Buitenlandse ontwikkelingen kunnen groei in sectoren belemmeren
De belangrijkste risico’s voor de Nederlandse economie liggen volgens ABN AMRO vooral in het buitenland. Zo kan een harde landing van de Chinese economie negatieve gevolgen hebben. Niet alleen via de directe export, maar ook omdat veel Nederlandse bedrijven toeleverancier zijn aan landen die op hun beurt exporteren naar China. Meer opkomende economieën kampen echter met problemen. Een lagere groei van de wereldhandel is niet gunstig voor de (open) Nederlandse economie, die sterk afhankelijk is van de export. Ook kunnen verschillende geopolitieke kwesties een mogelijke belemmering zijn voor groei.
Digitale transformatie grote uitdaging voor alle sectoren
Digitalisering is volgens ABN AMRO de belangrijkste drijvende kracht die zorgt voor innovatie, een sterke dynamiek en structurele veranderingen in alle sectoren. Een illustratie hiervan zijn de ontwikkelingen binnen de retail, waar veel traditionele winkelformules in moeilijk vaarwater zitten door de toename van online winkelen. De effecten van de digitale transformatie verschillen per sector, maar ABN AMRO benadrukt dat geen enkele sector zich aan deze ontwikkeling kan onttrekken. In de publicatie ‘Digitale transformatie, geen sector, geen bedrijf ontkomt er aan’ zet zij uiteen welke factoren hierbij een rol spelen en komen de gevolgen per sector aan bod.

Gerelateerde artikelen