Nederland weer in top 3 digitalisering

Ons land heeft de op een na beste digitale infrastructuur.

Nederland is na drie jaar teruggekeerd in de top 3 van de jaarlijkse, toonaangevende Digital Economy and Society Index (DESI) van de EU. Op de ranglijst staat Nederland achter de nieuwe koploper Finland en Denemarken.

De DESI rangschikt Europese landen als het gaat om de kwaliteit van de digitale infrastructuur, de mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal onderneemt, gebruik van digitale toepassingen door en vaardigheden van de inwoners en de digitale dienstverlening door de overheid zelf.

De Nederlandse digitale infrastructuur via vaste en mobiele netwerken blijft de tweede plaats in de EU innemen. 91 procent van de Nederlandse aansluitingen heeft nu al toegang tot snel vast breedbandinternet (≥1 Gigabit per seconde) via kabel of glasvezel, terwijl de doelstelling voor de gehele EU is om dit in 2030 overal te hebben gerealiseerd. De beschikbaarheid van 5G mobiel internet loopt ook ver voor op het Europese gemiddelde. In mei concludeerde een adviescommissie dat Nederland in 2023 ook de zogenoemde 3,5 Gigahertz (GHz) frequentieband hiervoor landelijk kan gaan gebruiken.

Nederlandse ondernemers maken de laatste jaren steeds meer gebruik van digitale technologieën in hun (productie)processen en benutten in toenemende mate de kansen van online verkoop. Met programma’s als Mijn Digitale Zaak wordt dit ook actief gestimuleerd.

In het Nederlandse mkb gemiddeld 15 procent van de totale omzet uit online activiteiten. Met gebruik van sociale media, cloudtoepassingen en het benutten van data loopt het bedrijfsleven ten opzichte van de EU zelfs voorop. Daardoor stijgt Nederland naar positie nummer vier in de EU. De Europese Commissie constateert in haar rapport dat (extra) Nederlandse investeringen in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI), quantum en micro-elektronica cruciaal zijn voor het behoud van de Nederlandse economische positie en om daarmee de totale groei van Europa te versterken.

Ten opzichte van andere EU-landen blijven Nederlanders ver bovengemiddeld digitaal vaardig. Datzelfde geldt voor het aanbod en de kwaliteit van de digitale overheidsdiensten. Het aantal beschikbare ICT-specialisten blijft gestaag groeien, maar voldoet nog niet aan de marktvraag. Als het gaat om het aantal afgestudeerden in een ICT-richting, scoort Nederland iets beneden gemiddeld in de EU.