Nederland belastingparadijs

Nederlandse multinationals betalen relatief weinig tot helemaal geen belasting over hun winst. In totaal loopt de schatkist daardoor 16 miljard euro mis. Dat komt neer op 2.200 euro per huishouden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht, dat in opdracht van tv-programma Zembla werd uitgevoerd.

In 2007 werd een bedrag van 8.000 miljard euro, ongeveer een tiende van de totale wereldhandel, door Nederland gesluisd. Volgens Zembla maken veel grote Amerikaanse ondernemingen gebruik van Nederlands’ gunstige belastingklimaat. Zij zouden eigenlijk 25,5 procent vennootschapsbelasting moeten betalen, maar in de praktijk bedraagt dit slechts zes tot zeven procent.

Dat becijferde Hoogleraar Belastingrecht Geerten Michielse, die het onderzoek leidde. Zembla constateert dat veel grote Amerikaanse ondernemingen zoals Boeing, US Steel en Walt Disney gebruik maken van het gunstige fiscale klimaat in Nederland. Ook het Britse bedrijf Johnny Walker, de Ierse popgroep U2 en het Italiaanse modehuis Prada hebben brievenbusmaatschappijen in Nederland.

Volgens de onderzoekers dragen Nederlandse multinationals al dertig jaar te weinig vennootschapsbelasting af. Ook Tweede- Kamerlid Paul Tang (PvdA) zei in de Zembla- uitzending dat ondernemingen als Philips en Shell al jaren door de fiscus worden ontzien.

Zowel Tang als Michielse zijn niet bang voor het vertrek van multinationals uit Nederland. De hoogleraar: ‘Ik zie de directie van Philips nog niet zo snel naar de Kaaimaneilanden verhuizen.’ Staatssecretaris De Jager van Financiën zegt in een reactie dat multinationals en het MKB fi scaal hetzelfde behandeld moeten worden.

Eventuele onevenwichtigheden moeten stevig worden aangepakt, aldus De Jager. Het ministerie van Financiën ontkent dat Nederland 16 miljard euro misloopt aan winstbelasting. Ze stellen dat Professor Michielse niet goed gerekend heeft .

‘Ten onrechte is gesteld dat Nederland 16 miljard euro aan winstbelasting zou mislopen bij multinationals’, zo luidt de reactie. ‘Professor Michielse kwam op dit bedrag door te berekenen wat het zou opleveren als Nederland zou gaan heff en over de winsten van buitenlandse dochterondernemingen. Hij vergat te zeggen dat dit zo slecht is voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en voor de werkgelegenheid dat het naar alle waarschijnlijkheid geen extra opbrengst zou opleveren.’

Gerelateerde artikelen