NBA komt met standaard voor uitgebreide controleverklaring

Het NBA-bestuur heeft de nieuwe standaard voor de controleverklaring vastgesteld. De standaard is voorgelegd aan de minister van Financiën voor goedkeuring. Daarna wordt de standaard als onderdeel van de NV COS in de Staatscourant gepubliceerd.

De nieuwe standaard regelt dat accountants in de controleverklaring meer vertellen over hun controleaanpak. Hij heeft betrekking op controles bij organisaties van openbaar belang (OOB’s) en geldt voor het eerst over de jaarrekening 2014. Het doel is (mede) om het vertrouwen in de controle te vergroten. 
De roep om meer informatie in de controleverklaring is internationaal en wordt gedeeld door opstellers, gebruikers en de politiek. De internationale regelgever IAASB is daarom met standaarden gekomen voor de nieuwe verklaring. Parallel daaraan heeft ook het Europees Parlement in juni regels gesteld voor een verklaring waarin meer verteld wordt over de controleaanpak. Nederland is na het Verenigd Koninkrijk het tweede land dat de uitgebreide controleverklaring implementeert. Hiermee loopt Nederland voorop in Europa.
De nieuwe controleverklaring geeft op enkele onderdelen meer informatie dan internationaal voorgeschreven. Met name over de reikwijdte van de groepscontrole en de gehanteerde materialiteit wordt extra informatie gegeven. Sommige partijen stellen dat het voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven belangrijk is om in de Nederlandse verklaring niet teveel af te wijken van wat internationaal wordt voorgeschreven. Maar met name investeerders en politiek vinden het belangrijk dat deze informatie wel wordt verstrekt. 
Het NBA-bestuur meent dat het verstrekken van deze informatie een belangrijke bijdrage levert aan het begrip over de controleaanpak en daarmee aan het vertrouwen van gebruikers van de verklaring. Nu ook in het VK deze informatie wordt verstrekt, acht het NBA-bestuur dit voordeel belangrijker dan het nadeel van het internationaal afwijken.
Het is volgens de NBA belangrijk dat accountants de mogelijkheid krijgen om binnen de kaders van de nieuwe verklaring hun eigen weg te zoeken. Uitgangspunt is om de verklaringen zoveel mogelijk in te laten gaan op de specifieke situatie bij de gecontroleerde entiteit. De NBA wil innovatie op dat gebied niet in de weg staan. Daarom is gekozen voor een standaard die op principes gebaseerd is, waarbij er veel vrijheidsgraden voor de accountant zijn. 
Het is dus goed mogelijk dat er zich ontwikkelingen voordoen in de verklaringen die worden verstrekt. Dit kan tot verschillen leiden in eerder en later uitgegeven verklaringen. De NBA ziet deze mogelijkheid om van de ervaringen te leren als een belangrijk voordeel.
___________________________________________________________________________________________________
Lees meer vaknieuws voor accountants op AccountantWeek.nl. Vertrouwd, verfrissend en brutaal
AccountantWeek biedt u het laatste vaknieuws en zet iedere dag een nieuwe innovatieve accountant in de spotlights. Daarnaast krijgt u een verfrissende en brutale kijk op de radicale veranderingen waarmee accountants de komende jaren worden geconfronteerd. 
Word lid van AccountantWeek.nl en profiteer:
– Dagelijks vak- en fiscaal nieuws
– Dagelijks een nieuwe innovatieve accountant in de spotlights
– Uitnodigingen voor de Accountancy50 en de Nationale Accountancy Awards
– Gratis toegang tot de Financial Systems Beurs, de expo met de beste softwareleveranciers
– Uitnodigingen voor bijeenkomsten (met PE)
– Opname in AccountantWeek’s Who’s Who – bekeken door 30.000 financieel managers
– Speciale printedities over o.a. Accountant & ICT
Word daarom vandaag nog lid van AccountantWeek, blijf op de hoogte en neem een voorsprong. Maak kans op een luxe weekend voor 2 personen naar Dubai. Meld u nu aan via AccountantWeek.nl
PS Wilt u betrokken zijn bij AccountantWeek als blogger, schrijver of spreker op een evenement? Neem contact op met Jan Bletz via jbletz@accountantweek.nl.
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Gerelateerde artikelen