Na dinsdag geen renteverhoging meer?

fallback
De cijfers zijn onbetrouwbaar. Ze zijn nauwelijks te voorspellen, dat bleek ook weer de afgelopen keer. In plaats van de verwachte stijging van 230.000 nieuwe banen waren er dat maar 32.000. Daarnaast moeten de gepubliceerde cijfers ook altijd (fors) worden herzien. De juni cijfers werden bijgesteld naar 78.000 nieuwe banen in plaats van de oorspronkelijke gerapporteerde 112.000. Helemaal ingewikkeld wordt het met het werkloosheidspercentage. Men zou verwachten dat met het geringere aantal nieuwe banen dan verwacht het percentage ten minste stabiel zou blijven. Maar in tegendeel, het percentage werkloze Amerikanen daalde van 5,6% naar 5,5%. Meer dan eens hebben wij op deze pagina's gesteld dat aan de Amerikaanse werkloosheidscijfers veel en veel te veel gewicht wordt toegekend.

zwakkere groei
Nu is de stelling dat de cijfers onbetrouwbaar zijn interessant vanuit de studeerkamer. De werkelijkheid is dat de financiële markten de cijfers wel zeer interessant
vinden en erop reageren. Minder nieuwe banen betekent lagere economische groei en dat is altijd gunstig voor de obligatiemarkten. Om die reden stegen de koersen ook fors. Het rendement op de twee jarige leningen daalde van
2,62% naar 2,42%. En dat was een van de sterkste dalingen in de afgelopen jaren. Ook het rendement op 10 jarige leningen daalde scherp met 0,16% naar 4,25%. Overigens ondanks de scherpe reactie op de obligatiemarkten gaan de meeste analisten er nog altijd vanuit dat komende dinsdag, 10 augustus, de centrale
bank de rente zal verhogen met een kwart procent naar 1,5%. Het lijkt ook nodig om de toch al gevoelige markten niet verder in paniek te brengen. Immers als de rente niet wordt verhoogd zou men gaan denken dat ook de FED niet
meer gelooft in een economische groei. En dat zou vreemd zijn want enkele weken geleden stelde Greenspan nog dat de groei in mei/juni wat tegenviel maar dat alles erop wees dat de economische groei weer zou aantrekken.

veel short
Wat weinigen nu nog verwachten is dat in september de rente zou worden verhoogd. Iets dat wij al tijden beweren. Met deze verandering van perceptie beginnen obligaties voor tien jaar en langer weer interessant te worden. Zeker gezien ook het gegeven dat het aantal shortposities hierin groot is. Een groot aantal beleggers ging uit van een verdere daling van de koersen, en dus stijging van rendementen. Zij dekten dit risico af door “short” te gaan. Op de obligatiemarkten was de shortpositie nog nooit zo groot. Nu men de positie moet draaien zal dat zorgen voor hogere koersen in obligaties. Net zoals we vonden dat de angst teveel in de obligatiekoersen was geslopen zo kan er de komende maanden een situatie ontstaan dat de markten ook weer gaan overdrijven. Dan wordt het tijd
om weer looptijden te gaan verkorten.

dollar

Ook de Amerikaanse munt kreeg naar aanleiding van de cijfers een forse dreun. De verklaring is duidelijk. Een lagere groei in de VS zorgt voor minder vraag
naar de munt en dus daalt de koers. Wij denken echter dat de huidige stijging tijdelijk is. De vraag naar dollars (o.a. door de hogere olieprijs) zal sterk blijven.