Money Matters: De CFO Universalis wint

fallback
Zoals elk jaar reikt het aan deze site gelieerde tijdschrift Chief Financial Officer de prijs voor de beste CFO van het jaar uit. Elk jaar weer een onmogelijke opgave, dit jaar helemaal. Want de CFO die dit jaar als beste naar voren komt, moet wel bijzonder veelzijdig zijn.

Wat is een goede CFO? Die vraag laat zich pas beantwoorden wanneer duidelijk is welke eisen aan CFO mogen worden gesteld. Immers: dan pas kun je vaststellen in hoeverre een CFO aan die eisen heeft voldaan. Het lastige is dat die die eisen helemaal niet vastomlijnd zijn. De laatste jaren wordt de CFO steeds vaker gezien als de ‘business partner’ van de CEO bij uitstek. Registreren (‘bean counting’, wordt het geringschattend genoemd) en rapporteren (‘scorekeeping’) staan niet meer centraal, analyseren en adviseren (‘business partnering’, jawel) wel. Van de CFO wordt in toenemende mate verwacht dat hij een meedenker en -doener is. Overigens: uiteraard moet de CFO zijn zaakjes wel in orde hebben als het gaat om het ‘bean counting’ en ‘scorekeeping’, alleen: hij moet veel meer kunnen.

Wat dan? Daarop valt een tamelijk simpel, op Darwinistische leest geschoeid antwoord te geven. Een goede CFO weet aan te geven hoe zijn bedrijf zich het beste kan aanpassen aan de omstandigheden (omstandigheden die hij wellicht zelf mede heeft uitgekozen: een CFO beslist mede op welke markt een bedrijf zich begeeft). In economisch mindere tijden is een goede CFO iemand die ertoe bijdraagt dat een bedrijf verregaande kostenbesparingen weet door te voeren. Een defensieve CFO, zou je kunnen zeggen. In goede tijden is de CFO iemand die ertoe bijdraagt dat een bedrijf hoogrenderende activiteiten ontplooit. Een offensieve CFO.

Is de beste CFO van 2005 een kille saneerder of botte slager, zoals de meeste CFO’s die vorig jaar in aanmerking kwamen voor de prijs? Of is de CFO van het jaar nu juist een offensief ingestelde CFO, iemand die op z’n nachtkastje een stapel businessplannnen en zakelijke proposities heeft liggen om door te nemen voordat hij gaat slapen?

Dat is moeilijk te zeggen: de omstandigheden stellen op het ogenblik zulke tegengestelde eisen aan Nederlandse ondernemingen en hun CFO’s. Aan de ene kant wil het nog niet zo met de binnenlandse economie: de Nederlandse economie is in de eerste drie maanden van dit jaar met 0,3 procent gekrompen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2004. In de rest van Europa gaat het beter en bedraagt de gemiddelde groei 0,5 procent. Het tot voor kort slecht presterende Duitsland groeide zelfs met 1 procent. En elders – in Azië voorop – groeit de economie met vele procenten per jaar.

Wat moet je als CFO met dit soort tegengestelde economische ontwikkelingen? De meeste topmannen blijven de botte bezuinigingsbijl hanteren, zo blijkt uit een recent onderzoek van het zakenblad FEM Business: ‘kostenreductie’ staat nog steeds bovenaan hun prioriteitenlijstje, ondanks de stroom reorganisaties en ontslaggolven van de afgelopen jaren. Een goede CFO zal er echter ook op toezien dat zijn bedrijf een positie weet te verwereven op aantrekkelijke markten (geografische, demografische etc.), met de juiste producten en diensten. Een goede CFO let op de kosten, maar weet ook dat ‘de kost voor de baat uit gaat’, en zal zich dus niet blinstaren op kostenbeheersing. Defensief op sommige terreinen, offensief op andere. En de CFO van het jaar beheerst beide speelstijlen tot in de puntjes.

Wie de CFO van het jaar dan wordt? Dat mag u bepalen, door op deze site te stemmen op de CFO van uw voorkeur. U bent uiteraard vrij in uw keuze. Maar het wordt hoe dan ook een CFO Universalis.