Money Matters: Dank u, meneer Drucker

fallback
De goeroe aller managementgoeroes is overleden. Enkele dagen geleden stierf Peter Drucker, algemeen aanvaard als de grootste denker onder de managementconsultants. Wat is de blijvende waarde van zijn werk?

Zelfs de meest kritische geesten hebben respect voor de op 95-jarige leeftijd overleden Peter Drucker. Neem de überondernemer Jack Welch, die hem zijn ‘held’ noemde en iemand die hem ‘aan het denken zette’. Of neem de Economist-journalisten Micklethwait en Wooldridge, die in hun smakelijke boek De Toverdokters tot de sombere conclusie komen dat de management-theorie tot dusver maar één grote denker heeft voortgebracht: Peter Drucker. Zij het wel met een slag om de arm: in zijn latere werk komen geen echt nieuwe gedachten meer voor.

Veel van Druckers inzichten zijn nog altijd actueel. Een paar voorbeelden: het belang van de ‘kenniswerker’ (zíjn term); het gevaar van optiebeloningen en de idee dat een bedrijf er niet is voor de winst, maar voor de klanten.

In de management top 100 aller tijden van Aernoud Witteveen en Kees Visser (een overzicht van de 100 belangrijkste managementboeken) wordt vooral ‘Management: Tasks, Responsibilities, Practices’ opgehemeld. Dit gaat over de taken waarvoor de manager verantwoordelijk is. Zo bepaalt hij welke doelstellingen moeten worden nagestreefd, op basis hiervan stelt hij activiteiten vast en roept hij de beste organisatiestructuur in het leven. Hij zoekt de juiste mensen uit om de noodzakelijke activiteiten uit te voeren en hij motiveert ze, hij beoordeelt ze en hij zorgt ervoor dat zijn werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen.

Het lijken misschien open deuren, maar het schijnt toch echt dat Drucker deze open deuren als een van de eersten heeft ingetrapt. En dat de originaliteit van de denkbeelden van Drucker niet in het oog springt, is juist een goed teken. Zoals Micklethwait en Wooldridge zeggen: “Omdat hij zijn visie zo wijd verbreid heeft, is Drucker het slachtoffer geworden van zijn eigen succes.” Met andere woorden: de kritiek dat Drucker weinig meer doet dan constateren dan voor de hand ligt is niet terecht; de denkbeelden van Drucker waren origineel, maar ze hebben zo’n invloed gehad dat ze volledig zijn ingeburgerd.

Alleen: wat heb je als manager anno 2005 aan die 35 boeken die Drucker bij elkaar heeft gepend? Voorzover zijn ideeën praktische waarde hadden, zijn ze overgenomen door het bedrijfsleven. De ideeën waar wij niets aan hebben, kunnen worden verwezen naar de mestvaalt van de geschiedenis. Zijn boeken hoef je niet meer te lezen. De zinnige ideeën van Drucker ken je al; de onzinnige hoef je niet te kennen. Waarom zou je dan nog een boek van hem ter hand nemen? Omdat ze zo goed zijn geschreven? Ga toch weg. Als je een management boek wilt lezen dat prettig wegleest, kun je beter ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’ pakken.

Met andere woorden: Drucker wás groot, maar zijn werk is niet voor de eeuwigheid bestemd. Een wegwerpproduct, een consumptieartikel. Dank u, meneer Drucker, wij hebben uw waardevolle adviezaen opgevolgd en nu bent u niet meer nodig.