Moeizame financiering bron van zorg voor mkb

Er is veel geld nodig voor digitalisering en robotisering.

Een van de grootste problemen van het mkb is de toenemende moeizaamheid om financiering rond te krijgen. Financiering is nodig voor investeringen in digitalisering en robotisering. Daarnaast heeft het mkb te maken met investeringen vanwege duurzaamheidseisen.

Dit komt naar voren uit het rapport ‘Branches in Zicht 2022’ van accountantsorganisatie SRA. De financiële zorgen werpen een schaduw over de ronkende prestaties van het mkb in 2021. Ten opzichte van 2020 boekte het mkb een omzetstijging van ruim 10 procent en een winststijging van bijna 38 procent. Ook de vermogenspositie en de kredietwaardigheid staan op grote hoogte.

De omzet in het mkb is volgens SRA het sterkst gestegen in de industrie (+20,8%), gevolgd door de specialistische zakelijke dienstverlening (+12%), de logistieke branche (+11,6%) en de horeca (+11,4%). De bouw (+4,8%) en de detailhandel (+5,3%) blijven achter bij het gemiddelde. De omzetstijging van de horeca in 2021 moet worden gezien in de context van een omzetdaling in 2020.

De groei werd vooral gedreven door het herstel van de economie, al hebben lockdowns ervoor gezorgd dat niet alle bedrijven hier (even sterk) van hebben kunnen profiteren. Per saldo heeft bijna 73% van de mkb-bedrijven de omzet zien stabiliseren of stijgen.

Uit de SRA-verdeling naar jaaromzet blijkt dat vooral microbedrijven (tot 1 miljoen euro) de omzet vorig jaar zagen stabiliseren of groeien (75%). Van de grote bedrijven (> 10 miljoen) wist bijna 69% de omzet gelijk te houden of te verhogen.
Het eigen vermogen is in het mkb in totaal met bijna 17 procent toegenomen. Een jaar eerder was er een stijging van bijna 13 procent. De groei van het eigen vermogen in 2021 zal voor een groot deel verband houden met de stevige winstgroei die is toegevoegd aan het eigen vermogen. Daarnaast heeft de coronasteun van de overheid voorzien in liquiditeit.