Moeilijke beslissingen hebben voorspellende intelligentie nodig

Met goede modellen, AI-efficiency en menselijk beoordelingsvermogen betere, impactvolle beslissingen.

Door Edith Bevers, zij is VP ERPM Benelux bij Oracle.

Tijdens de COVID-19-pandemie moeten veel managers ten behoeve van de continuïteit van organisaties moeilijke beslissingen nemen op het gebied van Finance, HR, de Supply Chain en Sales, met alle gevolgen van dien voor werknemers, klanten, leveranciers en partners. Het belang van het maken van scenariomodellen op basis van AI wordt hierdoor in een ander licht geplaatst en neemt toe.

Business as (un)usual

De pandemie heeft de 'business as usual' razendsnel veranderd (in 'business as unusual'), waardoor we geen historische gegevens meer hebben om onze beslissingen op te baseren. Scenariomodellering kan de leemten die zijn ontstaan, opvullen en hiermee kunnen bedrijfsleiders anticiperen op de toekomst.

Als CXO wil je de belangrijkste stakeholders onder de loep nemen, de risico’s in kaart brengen en modellen creëren voor worst-case en meest waarschijnlijke resultaten van mogelijke beslissingen. Vervolgens kun je een afweging maken over de kosten en met vertrouwen een definitieve beslissing nemen.

Begin met een selectie van issues die onmiddellijk aangepakt moeten worden en definieer de key drivers. Een week geleden was dat misschien nog ‘groei’, maar dat kan snel wijzigen in ‘continuïteit’. Als volgende stap verzamel en analyseer je kwantitatieve en kwalitatieve data die nodig zijn om de belangrijkste aannames te maken.

Zodra de basis klaar is, kun je starten met de ontwikkeling van de verschillende scenario’s. Besluit welke scenario’s het meest belangrijk zijn voor je line of business, en start daarmee. Definieer wat de impact van elk scenario is op sales, cashflow en capex en beslis welke metrics je gebruikt om een en ander te meten. Monitor het plan voortdurend en overweeg of je frequenter moet rapporteren om te kunnen reageren op veranderende cijfers.

Het maken van scenario-modellen kan in de huidige omstandigheden een grote uitdaging zijn. CXO's hebben te maken met veel stakeholders en de data die ze nodig hebben is vaak verspreid over verschillende data-omgevingen. Om deze taak gemakkelijker te maken moeten leiders van organisaties minder mensen betrekken in het proces en het aantal scenario’s dat uitgewerkt wordt, niet al te groot maken. Vier stuks is een prima uitgangspunt, hierdoor is er voor het uitwerken van elk scenario voldoende tijd.

Oracle biedt het komende jaar gratis toegang tot strategische modelleringsmogelijkheden via Oracle Planning Cloud. Klanten kunnen hierdoor profiteren van betere wendbaarheid, nauwkeurige prognoses en besluitvorming, met de mogelijkheid om gedetailleerde what-if-scenario's uit te voeren. Het evalueren van alle opties zorgt ervoor dat u klaar bent voor het onverwachte – de constante factor in dit 'nieuwe normaal'.

Haal het beste uit AI

Natuurlijk is het maken van scenario’s slechts een van de onderdelen van de oplossing. Grote hoeveelheden data kunnen zowel een zegen als een vloek zijn. CXO's kunnen overweldigd worden door massa's nieuwe data, naast de vele verantwoordelijkheden op het gebied van databeheer. Het verzamelen, opschonen en beveiligen van data kan bedrijfsleiders afhouden van andere taken zoals prediction en strategieontwikkeling. Zonder hulp kunnen ze niet werken op de snelheid die nodig is.

CXO’s zouden daarom moeten overwegen hoe ze AI inzetten om hun werk te automatiseren en stroomlijnen. AI-oplossingen kunnen in korte tijd enorme hoeveelheden data analyseren en interpreteren, waardoor ze van onschatbare waarde zijn voor scenario-planning. Het kan ook de vele repetitieve maar noodzakelijke taken automatiseren die gerelateerd zijn aan datamanagement.

Het is echter de moeite waard om verwachtingen te temperen en realistisch te zijn over waar AI kan worden ingezet. Veel bedrijven hebben er namelijk moeite mee om technologie op schaal in te zetten en hebben er onrealistische verwachtingen bij. En het laatste dat je nu wilt, is dat er een kostbare en ambitieuze strategie ontwikkeld wordt die niet aan de doelstellingen voldoet.

Om het meeste uit de AI-investering te halen, moeten organisaties applicaties zowel kopen als bouwen. Niet alles hoeft vanaf nul opgebouwd te worden; dat zou zelfs tot comptabiliteitsproblemen kunnen leiden. Wat er wel nodig is, is een strategische aanpak die onderling samenhangende oplossingen levert die de voordelen van AI maximaliseert. Er moet ook speciale aandacht worden besteed aan de kwaliteit van data. Om ervoor te zorgen dat een AI-oplossing nauwkeurige inzichten levert moet de data compleet, opgeschoond en up-to-date zijn. Gelukkig kunnen AI-gestuurde data engines de datarecords opschonen en verrijken voordat ze voor analyse worden aangeboden.

Een andere belangrijke overweging is tuning. AI-'onderhoud' wordt meestal kostbaar en handmatig uitgevoerd door data scientists, maar het is nauwelijks haalbaar als uw organisatie honderden AI-modellen moet onderhouden. Het toepassen van machine learning op dit proces automatiseert deze dure taak en houdt de kosten onder controle.  

Meer lezen over de Oracle Fusion Cloud en waarom dit de ‘real deal’ is voor klanten? Lees dan dit artikel op Forbes.com.

Er is geen gouden sleutel die dé oplossing biedt in tijden van crisis. Wel kunnen AI en scenariomodellen organisaties helpen de storm te doorstaan. Wanneer gedetailleerde, uitgebreide modellen worden gecombineerd met AI-efficiency én menselijk beoordelingsvermogen, zullen bedrijven betere beslissingen nemen die impact hebben en helpen een route door de crisis te vinden.

Gerelateerde artikelen