Moedermaatschappij aansprakelijk

X is als moedermaatschappij van een fiscale eenheid door de Belastingdienst (ex art. 43 Invorderingswet 1990) aansprakelijk gesteld voor de omzetbelastingschulden van haar dochtermaatschappij. De aansprakelijkheid is niet te hoog vastgesteld.

Daarnaast doet X een beroep op onterechte verrekening door de Belastingdienst. Hiertegen staat echter op grond van de Invorderingswet 1990 geen bezwaar en beroep open. De rechtbank verklaart het beroep van X ongegrond. X was van 1999 tot 2005 de moedermaatschappij van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

De dochtermaatschappij van X werd op 17 januari 2006 failliet verklaard. X vormde tezamen met haar dochtermaatschappij tot 21 juli 2005 een fiscale eenheid. Na deze datum wordt de fiscale eenheid verbroken omdat X op 20 juli 2005 de aandelen in de dochtermaatschappij verkoopt. In de loop van 2005 wordt er een boekenonderzoek ingesteld door de Belastingdienst voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting.

Op grond van de uitkomsten van het boekonderzoek heeft de Belastingdienst in 2006 een naheffingsaanslag omzetbelasting en een boete aan X opgelegd. Bij de brief van 14 september 2006 heeft de belastingdienst aan X bekendgemaakt dat de boete op de voet van artikel 24 IW is verrekend met een teruggaaf vennootschapsbelasting aan X. X heeft vervolgens bij de Belastingdienst bezwaar gemaakt en is bij de rechtbank ’s-Gravenhage in beroep gekomen.

Kort gezegd stelt X dat zij niet aansprakelijk is voor de naheffingsaanslagen die door de Belastingdienst aan haar zijn opgelegd. Voor zover het beroep gericht is tegen de boete faalt het volgens de rechtbank bij gebrek aan belang, nu X voor die boete niet aansprakelijk is gesteld. Ten slotte kan X zich volgens de rechtbank ook niet beroepen op de verrekening die heeft plaatsgevonden, nu het gaat om een ingevolge de belastingwet genomen, niet voor bezwaar vatbaar besluit waartegen krachtens art. 26 AWR ook geen beroep bij de bestuursrechter in fiscale zaken open staat.

(Rb. ‘s-Gravenhage 28 augustus 2009, LJN BJ7383, www.rechtspraak.nl)

Bron: Tijdschrift Financieel Management: Legal Update ism BANNING Advocaten

Gerelateerde artikelen