Modernisering controlling loopt spaak

Financiële plannning en analyse lopen achter op wat wordt gevraagd.

Het vakgebied van de controlling dreigt achterop te raken op eisen die aan het vak gesteld worden. Dit door ontwikkelingen van de digitalisering die het vak doormaakt. Het toepassen van data en analytics is nog onderontwikkeld.

Dit blijkt uit een internationaal onderzoek van Deloitte’s Center for Controllership en IMA (Institute of Management Accountants).

De gevolgen daarvan zijn knelpunten bij financiële planning en analyse. De grootste inhaalslag in het vak moet hier gebeuren. Alleen met governance en compliance zit het wel goed bij controlling, zo oordeelde twee derde van de ondervraagde controllers en CFO’s.

Ruim driekwart van de ondervraagde controllers, CFO’s zijn bezig om de modernisering van de functie bij te benen, maar vrijwel allemaal geven ze aan dat de omslag niet snel genoeg gaat. Twee derde is niet in staat om tegemoet te komen aan de eisen die nu aan controlling worden gesteld.

Onderdelen als digital enablement, analytics, data modeling, en remote close vormen nu belangrijke fundamenten van de functie. Lang niet alle controllers en CFO’s weten hier goed mee om te gaan.

“Transformatie in controlling gaan niet alleen over het invoeren van nieuwe technologie, maar ook om het gebruiken van technologie gebruiken om meer strategische partners van de business te worden,” zegt Loreal Jiles, IMA vice president of research and thought leadership en hoofdonderzoeker van het onderzoek.

Lees ook: Continuous monitoring als kompas voor Finance

Gerelateerde artikelen