MKB onvoldoende voorbereid op recessie

Reza Atighi, managing director Intrum
"Nederlandse bedrijven hebben relatief weinig vlees op de botten." Reza Atighi, managing director Intrum.

Het bedrijfsleven in Nederland bereidt zich onvoldoende voor op een aankomende recessie. Bedrijven nemen te weinig voorzorgsmaatregelen om de betalingsproblemen te voorkomen die de recessie met zich mee zal brengen. “De impact van Covid-19 valt op korte termijn mee als gevolg van de overheidssteun en de coulance die partijen hanteren. Het aantal faillissementen is nog niet gestegen, maar dit is waarschijnlijk stilte voor de storm. Reserves lopen leeg en de onderliggende problemen nemen toe. Het is zaak dat het bedrijfsleven de stormluiken ophangt,” stelt Reza Atighi, managing director van credit manager Intrum naar aanleiding van de resultaten van een rapport dat het bedrijf vandaag uitbracht (pdf).

Daaruit blijkt dat een derde van de Nederlandse bedrijven op dit moment genoegen nemt met langere betalingstermijnen dan comfortabel is. “De focus op tijdige betalingen heeft de afgelopen jaren geen prioriteit gekregen omdat het economisch zo goed ging in Nederland. Daarbij is dit natuurlijk een uitzonderlijke situatie die maakt dat bedrijven coulanter zijn wat betreft de betalingstermijnen,” legt Atighi uit. “Nederlandse bedrijven hebben relatief weinig vlees op de botten, ondanks de goede jaren die we achter de rug hebben. Veel ondernemingen zijn niet berekend op een tegenslag van drie tot zes maanden. De overheid zou moeten stimuleren dat bedrijven meer eigen vermogen opbouwen door de fiscale regelingen op dat gebied aantrekkelijker te maken. Daarnaast zouden alternatieve financieringsmogelijkheden meer moeten worden gestimuleerd. Vooral het MKB zou daarvan vruchten plukken.”

Vooralsnog veroorzaakte de coronacrisis relatief weinig faillissementen. Dat is volgens Atighi onder meer te danken aan de ruime overheidssteun en de relatief milde lockdown. “Daardoor hebben veel bedrijven het kunnen overleven. Maar de maatregelen zullen selectiever worden, met alle gevolgen van dien,” waarschuwt Atighi.

(bron, foto: Intrum)

Gerelateerde artikelen