MKB nog niet klaar voor Het Nieuwe Werken

MKB'ers die werken volgens Het Nieuwe Werken lopen veiligheidsrisico's. In 67 procent van de organisaties wordt al plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt, echter heeft een groot gedeelte van de MKB ondernemers nog geen regels opgesteld voor het gebruik van software en apparaten.

50 procent heeft nog geen regels opgesteld voor het gebruik van software en 39 procent heeft dit nog niet gedaan voor het gebruik van persoonlijke apparaten. Medewerkers staat het vrij om zelf een keuze te maken voor software (Bring Your Own Software) en mogen persoonlijke apparaten gebruiken voor zakelijke doeleinden (Bring Your Own Device). Dit blijkt uit onderzoek naar digitaal samenwerken van Woozl, een online document management oplossing voor de zakelijke markt, onder 400 MKB ondernemers en ZZP’ers.

Per bedrijfsgrootte zijn er verschillen in de manier waarop ondernemers omgaan met de randvoorwaarden van Het Nieuwe Werken. Voor wat betreft de keuze voor software laten kleine organisaties hun medewerkers het meest vrij. 65 procent van de ondernemers met 25 tot en met 50 fte in dienst hebben nog geen reglement voor het gebruik van software.

MKB ondernemers met 50 tot en met 75 fte in dienst hebben hun zaken wat betreft software het meest gereguleerd. 74 procent heeft al een reglement hiervoor opgesteld. De keuzevrijheid in het gebruik van persoonlijke apparaten wordt in kleine organisaties juist het meest aan banden gelegd. 83 procent van de ondernemers met 20 tot 25 fte in dienst hebben een reglement voor Bring Your Own Device. In de categorie 15 tot 20 fte hebben de minste ondernemers regels hiervoor opgesteld, 41 procent geeft aan dit nog niet gedaan te hebben.

Joost Bolkenstein, Business Unit Manager bij Woozl: “Veel organisaties hebben Het Nieuwe Werken al omarmd, terwijl uit deze resultaten blijkt dat ze de randvoorwaarden nog niet goed op orde hebben. Dit brengt risico’s met zich mee op het gebied van veiligheid, privacy en back-up. Denk bijvoorbeeld aan het verloren gaan van belangrijke gegevens door het verlies van een laptop of dat gegevens worden doorverkocht aan derden voor advertentiedoeleinden. Organisaties kunnen deze risico’s op een relatief eenvoudige wijze ondervangen. Iets wat naar mijn idee hoog op de agenda zou moeten staan.”

Bron: Woozl

Gerelateerde artikelen