Minieme toename werkloosheid koelt arbeidsmarkt niet af

3,3 procent werklozen is niet op zoek naar werk of is niet beschikbaaar.

De werkloosheid is in mei licht toegenomen, maar blijft op een historisch laag niveau. De huidige krapte op de arbeidsmarkt blijft daarmee goed te merken in de werkloosheidscijfers. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stond 3,3 procent van de beroepsbevolking in mei aan de kant. Een maand eerder ging het om 3,2 procent, waarmee sprake was van het laagste percentage sinds het begin van de maandelijkse metingen begin 2003.

In mei hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 23.000 per maand afgenomen naar het laagste aantal sinds juni 2009.

De lichte toename van de werkloosheid in mei hing volgens het CBS vooral samen met een toegenomen toestroom uit de niet-beroepsbevolking. Meer dan in de voorgaande maanden gingen mensen die niet tot de beroepsbevolking behoorden aan het werk of op zoek naar werk. Daardoor nam zowel het aantal werkenden als het aantal werklozen toe. Gemeten over de afgelopen drie maanden is de trend nog steeds dat de werkloosheid daalt. Bij het aantal werkenden zette de groei van de afgelopen twee jaar door. In het afgelopen jaar was de toename vooral sterk bij jongeren.

Over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met 4000 per maand. Meer mensen gingen in mei op zoek naar werk. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 40.000 per maand toe naar 9,6 miljoen.

Gerelateerde artikelen