Minder zzp’ers starten als fulltimer

Partime zzp-schap zit in de lift, terwijl het aantal startende fulltime zzp'ers daalt. Ook blijft het aantal faillissementen dalen, vooral in het mkb. Dat blijkt uit de KvK Bedrijvendynamiek over augustus 2016.

In augustus zijn veel meer (36%) parttime zzp’ers gestart dan in augustus vorig jaar: hun aantal stijgt van 1.709 in augustus vorig jaar naar 2.330 in augustus dit jaar. De groei van het aantal startende fulltime zzp’ers neemt met 9% af in augustus 2016 ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder: het aantal startende fulltime zzp’ers bedraagt in augustus 2016 7.385 ten opzichte van 8.120 in augustus vorig jaar. Tot eind augustus zijn 3% minder zzp’ers gestart dan in dezelfde periode vorig jaar. Verder startten in augustus 2016 2% meer mkb’ers dan in augustus 2015: 1.279 tegen 1.253 in augustus 2015.

Meer stoppers

De afgelopen maand zijn er 16% meer bedrijven gestopt dan vorig jaar (van 5.252 naar 6.076). Uitgesplitst is het beeld het volgende van stoppers: 17% meer zzp’ers, 12% meer mkb’ers en 23% meer parttime zzp’ers gestopt. Het totaal aantal stoppers in 2016 komt per eind augustus uit op 62.909. Dat is 3% meer dan per eind augustus 2015.

Minder faillissementen

Het aantal faillissementen blijft dalen: in augustus waren er 18% minder dan vorig jaar (240 in augustus 2016 tegen 294 in dezelfde maand een jaar eerder). Positief is dat het aantal faillissementen in het mkb in augustus daalde met 25%. In 2016 ligt het aantal faillissementen in het mkb daarmee tot eind augustus 24% lager dan in 2015: 1.350 in 2016 tegen 1.772 tot eind augustus 2015.

Per saldo stijgt het aantal ondernemingen

In augustus zijn er in totaal 12.423 bedrijven gestart. 1% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen startten 12.262 bedrijven. In Nederland zijn op dit moment 3% meer vestigingen dan een jaar eerder: 1.814.665 vestigingen tegen 1.759.424 vestigingen eind augustus 2015. Eind augustus 2016 waren er 1.729.907 hoofd – en 84.758 nevenvestigingen. 50% is zzp’er. 23% betreft een parttime onderneming en 27% behoort tot het mkb.

• Bedrijvendynamiek augustus 2016

Gerelateerde artikelen