Minder werken? Nee.

De meeste mensen zijn tevreden met hun uren. Wel is er een trend naar minder.

Het grootste deel van de beroepsbevolking is tevreden met het aantal uren dat men werkt. Het aantal mensen dat meer wil werken is nog altijd groter dan het aantal dat minder wil werken, maar dat verschil neemt af, aldus het CBS.

In het eerste kwartaal van 2019 waren er 8,9 miljoen werkenden. Hiervan is 84 procent tevreden met het aantal gewerkte. Negen procent wilt liever meer werken en zeven procent ziet liever minder uren op het loonstrookje.

Tussen deze groepen vindt een uitruil plaats: het aantal werkenden dat meer wil werken neemt af, terwijl het aantal dat minder wil werken juist toeneemt. Deze trend begon al in 2013.

Lees ook: Vier dagen werk, vijf dagen loon.

De vrouwelijke beroepsbevolking kiest sneller voor minder werken dan mannen: 14 procent van de vrouwen kiest voor minder werken, tegen 8 procent van de mannen. Dit verschil komt vooral naar voren bij voltijdwerkers. Hoger opgeleiden geven vaker de voorkeur om minder te willen werken dan lager opgeleiden.

(Bron: CBS)

Gerelateerde artikelen