Door de lockdownmaatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen wordt er veel minder gepind dan voorheen. Maar het aantal betalingen via iDEAL laat juist een stevige toename zien, zo becijferde ING over de zeven dagen tot en met 18 januari.

De waarde van pinbetalingen plus geldopnames lag bijna 30 procent lager dan normaal. Het bedrag dat met iDEAL-transacties was gemoeid lag juist dik 30 procent hoger dan normaal.​​ Die toename is volgens ING niet geheel toereikend om de volledige terugloop van gepinde en contante kassabetalingen te compenseren. De waarde van die betalingen ligt ruim 10 procent onder het normale niveau.

Het aandeel van online-aankopen is volgens ING tijdens de coronacrisis flink toegenomen. Voor de crisis lag het aandeel van iDEAL-betalingen in het totaal van offline en online op ruim een kwart. In de eerste helft van januari was dat 47 procent. Vooral de afgelopen weken is het aandeel van online sterk gestegen. Na het begin van de ‘gedeeltelijke’ lockdown half oktober begon het volgens de bank al wat op te lopen, maar sinds het ingaan van de volledige lockdown midden december is het echt hard gegaan.

ING denkt dat de sluiting van niet-essentiële winkels hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. De situatie in maart tijdens de eerste ‘intelligente lockdown’ was volgens ING anders, omdat winkels er zelf voor kozen dicht te gaan om na een paar weken weer coronaproof te openen. Nu blijven niet-essentiële winkels zeker tot begin februari dicht.