Miljoenennota 2023: inkomen uit vermogen zwaarder belast

Belasting box 3 omhoog, jubelton verdwijnt en meer.

Het kabinet wil de lasten op arbeid en vermogen meer ‘in balans’ brengen. Dit betekent dat inkomen uit vermogen zwaarder wordt belast, zo blijkt uit de Miljoenennota 2023.

De belangrijkste punten uit de Miljoenennota:

Belasting inkomen in box 3 omhoog

Het kabinet wil mensen met spaargeld en beleggingen en andere vormen van inkomen uit vermogen de komende jaren hoger belasten. Per 2026 zal er een nieuw box 3-stelsel worden ingevoerd op basis van het werkelijke rendement op vermogen.

Tot dan wordt nog gewerkt met een fictief rendement op spaargeld en beleggingen. Dit wordt toegepast op het aandeel van spaargeld en beleggingen in het vermogen. Het belastingtarief dat wordt gehanteerd als het fictieve rendement op vermogen is berekend, gaat de komende jaren omhoog. Dit belastingtarief ligt in 2022 op 31 procent, maar gaat de komende jaren met 1 procentpunt per jaar omhoog om in 2025 op 34 procent uit te komen.

Het bedrag waarover je geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen gaat tussen 2022 en 2025 wel iets omhoog om zogenoemde kleine spaarders ter ontzien. Nu is dat 50.650 euro, het wordt 57.000 euro.

Hypotheekrente verder afgebouwd

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 was al besloten om de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld af te bouwen. Dit leidt tot een maximale aftrek van 36,93 procent in 2023. Hierna wordt de hypotheekrenteaftrek niet verder afgebouwd.

Jubelton verdwijnt

De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een eigen woning gaat vanaf 1 januari 2023 fors omlaag: van 106.671 euro naar 28.947 euro. En in 2024 wil het kabinet deze vrijstelling helemaal afschaffen.

Tarief overdrachtsbelasting niet-woningen gaat omhoog

De overdrachtsbelasting voor niet-woningen én op verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen wordt verhoogd van 8 naar 10,4 procent. 

Verhuurd vastgoed als beleggingsvermogen aangemerkt

Het kabinet wil verhuurd vastgoed standaard als beleggingsvermogen aanmerken bij de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de schenk- en erfbelasting. In november 2022 komt het kabinet naar verwachting met een uitwerking van deze regeling. Het is nog onduidelijk per wanneer die maatregel zal ingaan.  Gerelateerde artikelen