MiFID ondermijnt financiele informatiesystemen

Iedereen beseft dat MiFID een grote invloed heeft op de IT-systemen van banken en beleggingsinstellingen. Toch is er nog weinig bekend over de aanpassingen of nieuwe oplossingen die daarvoor zijn geïmplementeerd. Zeker in vergelijking met alle aandacht die Basel II, SOX en andere recente regelgeving hebben gekregen. MiFID gaat een grote toename van de datavolumes veroorzaken en veel zwaardere eisen stellen aan gebruikte 'business intelligence' en rapportagetools. De manier waarop financieel dienstverleners daarmee omgaan kan de concurrentiepositie behoorlijk beïnvloeden.

Minimaal voldoen of kansen benutten?
De Europese ‘Markets in Financial Instruments Directive’ (MiFID) is sinds 1 november 2007 een nieuwe richtlijn om financiële dienstverleners te dwingen beleggingsorders efficiënter en transparanter af te handelen.

Bij elke grote markt- verandering moeten organisaties de strategische keuze maken of zij minimaal willen voldoen aan nieuwe eisen, of het hoger leggen van een lat willen aangrijpen om zich van concurrenten te onderscheiden? Omdat MiFID zowel de klant centraal stelt als de concurrentie wil vergroten, kan deze keuze verstrekkende gevolgen hebben.

Dienstverlening valt of staat namelijk met klanten en vertrouwen, waarbij de mate van openheid of transparantie een belangrijke invloed op het vertrouwen heeft. Daarom doen financiële dienstverleners er goed aan om MiFID te gebruiken om zich richting klanten te onderscheiden. Zeker nu het kwetsbare vertrouwen al onder grote druk staat door de toenemende argwaan tegen hoge en verborgen beleggingskosten en de internationale kredietcrisis. Kortom verstandig geredeneerd lijkt er maar één strategische keuze mogelijk.

Gezien het gemêleerde landschap van vaak oude backoffice systemen en databases heeft die keuze echter ingrijpende gevolgen. Behalve op IT-systemen heeft MiFID natuurlijk ook grote invloed op de primaire bedrijfsprocessen en alle betrokken medewerkers. Uit recente onderzoeksresultaten van Atos Consulting en JWG-IT, blijkt dat veel bedrijven nog lang niet klaar zijn voor MiFID en dus veel klachten van klanten of zelfs boetes kunnen krijgen.

Explosieve datagroei en systeemintegratie
Omdat financieel dienstverleners bij elke koop- en verkooptransactie zichtbaar het beste resultaat voor hun klanten moeten realiseren, dwingt MiFID hen om zowel meer transactiegegevens te registreren als deze langer te bewaren.

Verder stimuleert MiFID het ontstaan van meer handelsplaatsen, omdat elke aanbieder zelf, of in samenwerking met anderen, nieuwe handelsplatformen kan introduceren, de zogenaamde MTF’s (Multilateral Trading Facilities). Hoewel nog onzeker is wat MiFID precies gaat veroorzaken, is wel duidelijk dat het tot een grote datagroei leidt.

Verder moeten er meer analyses en rapportages worden gemaakt om klanten de gewenste en vereiste transparantie te kunnen bieden. Om dit te kunnen is het noodzakelijk om tot nu toe gescheiden verticale applicaties en databases meer met elkaar te integreren en grote informatiehoeveelheden zeer snel te kunnen verwerken. Natuurlijk beschikken alle financieel dienstverleners over zeer geavanceerde IT-systemen, maar een groot deel daarvan stamt nog uit het einde van de vorige eeuw.

In die periode is eerst met man en macht het millennium-probleem opgelost en daarna vooral gezorgd voor compliancy met eerder ingevoerde nieuwe regelgeving. Veel van die oude systemen zijn sterker in het achteraf periodiek analyseren en rapporteren van informatie, dan in real-time. Daarom kan de grote datagroei die MiFID veroorzaakt en het bij beleggers en business managers verwachtte real-time inzicht, in de praktijk wel eens een grote bottleneck en zelfs foutveroorzaker worden.

Sybase IQ als mogelijke oplossing
Zoals vermeld zijn veel databases en datawarehouses van financieel dienstverleners eind vorige eeuw ontworpen, terwijl er sindsdien steeds meer mensen gebruik van zijn gaan maken. Daadoor zijn ze zo volgelopen dat het steeds langer duurt voordat alle benodigde transactiegegevens voor en over klanten eruit te halen zijn.

Standaard verkoopcijfers en dag- of maandrapportages voor intern gebruik leveren meestal geen probleem op, maar complexe real-time analyses des te meer. Behalve voor het beantwoorden van nieuwe klantvragen als gevolg van MiFID, zijn die analyses ook nodig bij de voorbereiding van productintroducties en marketing-campagnes. Voor het bieden van meer transparantie zijn de belangrijkste eisen het eenduidig kunnen traceren en controleren van alle datastromen en consistente verwerking daarvan. Verder moet de toegang tot informatie zo snel mogelijk zijn.

Hoewel banken en verzekeraars niet te koop lopen met de MiFID-voorbereidingen, zijn inmiddels een groot aantal van hen met Sybase IQ aan de slag zijn gegaan. Dit is een speciaal ontwikkelde snelle database en analyseserver, die zowel te gebruiken is voor het verbeteren van de informatievoorziening aan klanten als risicoanalyses of het stroomlijnen van bedrijfsprocessen.

Uit recente nieuwsfeiten blijkt dat wereldwijd al ruim 200 grote financieel dienstverleners met deze oplossing werken, waaronder bekende namen als Barclays Global Investors, BNP Paribas Securities, Credit Suisse Securities, Dun & Bradstreet en Fortis Bank. Daarmee valt Sybase IQ op als een terreinwinnende oplossing voor MiFID-compliancy.

Procesintelligentie, de nieuwe marketing P
Uit de benchmarks en praktijkervaringen van een aantal financieel dienstverleners blijkt dat Sybase IQ tot wel 100 keer sneller grote datahoeveelheden kan aggregeren, analyseren en presenteren dan traditionele databases. Dit komt vooral omdat Sybase IQ een kolomgebaseerde architectuur heeft, terwijl conventionele databases met rijen werken. Verder zorgen geavanceerde compressietechnieken ervoor dat maar ongeveer een tiende van de opslagcapaciteit nodig is die andere databases gebruiken.

Gezien de snelheid en schaalbaarheid van Sybase IQ, kunnen financiële instellingen de komende jaren alle gegevens voor zowel de operationele processen als besluitvorming in één centrale database blijven beheren. Dat voorkomt een wildgroei van moeilijk controleerbare verticale operationele systemen, Excel-sheets en persoonlijke datamarts. Het eenduidig kunnen traceren en controleren van alle datastromen is en blijft namelijk een cruciale randvoorwaarde voor MiFID-compliancy.

Pas als daarmee de transparantie is gewaarborgd, kunnen financieel dienstverleners met ‘Business Intelligence’ en ‘Business Proces Management’ functies proberen de bedrijfsprocessen intelligenter te maken en deels zelfs volledig automatiseren. Bijvoorbeeld door het toevoegen van voorgedefinieerde alerts, beslisregels of andere business rules. Kijkend naar de nog onzekere gevolgen van de toenemende concurrentie die MiFID veroorzaakt, wordt procesintelligentie voor financieel dienstverleners de komende jaren een uitdagende nieuwe marketing P.

Gerelateerde artikelen