Middenbedrijf weet kapitaalmarkt onvoldoende te vinden

De Nederlandse economie zou 150 tot 300 miljoen euro extra kunnen groeien wat gelijk staat aan twee tot vier basispunten. Er zijn vier belangrijke kansen om de toegankelijkheid van de kapitaalmarkt voor het middenbedrijf te verbeteren.

Het middenbedrijf mist kansen doordat ze de kapitaalmarkt onvoldoende weet te vinden als bron van financiering. Het Nederlandse middenbedrijf heeft momenteel een vraag naar risicokapitaal van tussen de anderhalf en tweeënhalf miljard euro. Het niet invullen van deze vraag leidt tot een rem op de ontwikkeling en solvabiliteitspositie van het middenbedrijf. 
Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van EY in opdracht van Stichting Capital Amsterdam onder middenbedrijven, beleggers, brokers, banken, brancheorganisaties, adviseurs, accountants, overheid, marktplaatsen en toezichthouders.
Vier kansen om toegankelijkheid kapitaalmarkt te verbeteren
De eerste belangrijke kans om de toegankelijkheid van de kapitaalmarkt het verbeteren is het stimuleren van doorverwijzing. Jeroen van der Kroft, Director bij EY: ‘Het middenbedrijf en de kapitaalmarkt vinden elkaar onvoldoende, enerzijds door een beperkte doorverwijzing vanuit accountants en banken en anderzijds door een gebrek aan financiële geletterdheid en kennis van de mogelijkheden bij het middenbedrijf. Naar voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk zou het Ministerie van Financiën banken in Nederland ook wettelijk kunnen verplichten om door te verwijzen naar financiering via de kapitaalmarkt.’
Introduceren fiscale stimuleringsmaatregelen 
Een andere kans om de toegankelijkheid van de kapitaalmarkt te verhogen is het verbeteren van de fiscale behandeling van particuliere beleggers. In Nederland worden de particuliere beleggers niet door de overheid gestimuleerd om kapitaal ter beschikking te stellen aan het MKB. Jeroen van der Kroft, Director bij EY: ‘Fiscale stimulering via box 3, door middel van een stimuleringsbudget van vijftig miljoen euro, kan leiden tot een verhoging van de particuliere investeringen in het MKB met ruim vier miljard euro. Landen om ons heen zoals België en Frankrijk hebben al een soortgelijke regeling ingevoerd en het blijkt dat dit een positief effect heeft op de investeringen die worden gedaan door particulieren.’

Introductie van een genoteerd MKB-investeringsfonds
Het investeren via de kapitaalmarkt kan voor ondernemers ook minder aantrekkelijk zijn omdat hierdoor een deel van de zeggenschap over de onderneming wordt afgegeven aan aandeelhouders. Ook voor institutionele beleggers kunnen verschillende aspecten spelen die het niet aantrekkelijk maken om te investeren. Het oprichten van een genoteerd MKB-investeringsfonds zou helpen om de kapitaalmarkt voor een brede groep aantrekkelijk te maken. Uit ervaringen uit het buitenland is gebleken dat een genoteerd MKB-investeringsfonds een aantrekkelijk product kan zijn.
Samenwerking FinTech-bedrijven
De vierde en laatste kans is het samenwerken met FinTech-bedrijven. Huidige marktplaatsen worden niet altijd als een aantrekkelijke optie ervaren. Door nieuwe technologische ontwikkelingen zijn er mogelijkheden om een notering aan een marktplaats goedkoper te maken en om de doorlooptijd van een notering te verkorten. De samenwerking tussen marktplaatsen met FinTech-bedrijven kan leiden tot het ontwikkelen van innovatieve kredietbeoordelingsmodellen met kortere doorlooptijden en lagere kosten.
Marktpartijen worden gestimuleerd actie te ondernemen
Joost van der Does de Willebois, Voorzitter Stichting Capital Amsterdam – de opdrachtgever van deze studie: ‘De Nederlandse economie heeft een direct belang bij het realiseren van deze vier kansen. Onze stichting ziet het als één van haar kernopdrachten om vraag en aanbod van kapitaal bij elkaar te brengen. Het doel is om een objectieve brugfunctie te zijn om alle relevante marktpartijen te stimuleren actie te ondernemen ten behoeve van een zo goed mogelijk functionerende kapitaalmarkt.’

Gerelateerde artikelen