Middenbedrijf positief over omzetgroei

Nederlandse ondernemers zien kansen voor omzetgroei. Bijna de helft van de ondernemers verwacht in 2013 groei. Dit blijkt uit de jaarlijkse Mid Market Monitor van Deloitte over het middenbedrijf.

De positieve houding van de ondervraagde ondernemers laat zich zien in de te verwachten omzetgroei. 46% van de ondernemers verwacht dat de omzet in 2013 zal stijgen en nog eens 1/3 dat de omzet gelijk blijft. “Groei wordt met name verwacht bij ondernemingen actief in niches en ondernemingen die internationaal actief zijn”, aldus Mennolt Beelen, lid Raad van Bestuur van Deloitte.

Er is ook gevraagd naar wat bedrijven vinden van het huidige ondernemersklimaat, slechts 27% van de ondernemers vindt het huidige klimaat slecht, de overige bedrijven zijn positiever gestemd. “Wel dient hierbij aangetekend te worden dat bedrijven die actief in of afhankelijk zijn van de bouwsector en retail minder positief zijn”, aldus Beelen.

Internationalisering
Van het Nederlandse middenbedrijf is ruim 80% op enige wijze internationaal actief. Ruim een op de twee internationaal actieve bedrijven heeft een eigen vestiging of joint venture in het buitenland. Hiernaast geeft bijna driekwart van de middenbedrijven aan dat zij in de afgelopen drie jaar, al dan niet in samenwerking met anderen, producten of diensten hebben ontwikkeld. Bijna vier op de vijf internationaal actieve bedrijven halen hun omzet uit vooral Europa. Slechts een beperkt deel van de bedrijven meldt dat de buitenlandse omzet vooral uit niet-Europese landen komt.

“De BRIC-landen spelen nog steeds een beperkte rol maar de omzet naar deze landen stijgt snel. Ook de omzet naar nieuwe emerging markets stijgt snel”, meent Beelen. Import en export zijn met 59% en respectievelijk 64 % de meest voorkomende internationale activiteiten, gevolgd door maar liefst 52% van de middenbedrijven die een eigen vestiging in het buitenland heeft.

Innovatie
Naast internationalisering is de middenbedrijven ook gevraagd naar hun werkzaamheden op het gebied van innovatie. Van de bedrijven die in de afgelopen drie jaar producten of diensten hebben ontwikkeld, geeft meer dan de helft aan samen te werken met andere bedrijven of instellingen om hun vernieuwingsprojecten uit te voeren. Nog eens ruim een kwart werkt op dit moment niet samen om vernieuwingsprojecten uit te voeren, maar wil dit in de toekomst wel gaan doen.

Cyber
Verder blijkt uit het onderzoek dat de hoge urgentie van cybercrime voor beleid en politiek zich niet direct naar grote onrustgevoelens bij de ondernemers vertaalt. Minder dan 16% noemt de risico’s hoog, terwijl 85% de risico’s gemiddeld tot zeer laag vindt. “Hier moet men voorzichtig zijn, meent Beelen, immers landelijke cijfers en de gebeurtenissen van de laatste weken laten zien dat cybercrime een serieuze bedreiging is. Hier lijkt sprake van een onderschatting van de risico’s.” De relatief lage inschatting van de risico’s van cybercrime voor het eigen bedrijf neemt niet weg dat de middenbedrijven vinden dat het Nederlands bedrijfsleven en de overheid de risico’s niet voldoende onderkennen. Maar liefst 43% van de middenbedrijven vindt dat de overheid steken laat vallen.

Bron: Deloitte

Gerelateerde artikelen