Met deze 4 maatregelen overleeft het mkb de coronacrisis

Diversificatie, minder investeringen, meer personeel en meer marketing.

Dertig procent van de kleine mkb-bedrijven boekten in 2020 meer omzet dan in het voorgaanden jaar. Bij bijna een derde bleef de omzet gelijk, terwijl 37 procent een lagere omzet noteerde. Bij zestig procent van de verlieslatende mkb-bedrijven bedroeg het omzetverlies wel meer dan een kwart.

Toch overheerst in de sector optimisme: twee derde van de mkb’ers in de zakelijke dienstverlening ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Dat blijkt uit de MKB Barometer van softwarebedrijf Teamleader. Meer dan driehonderd mkb-ondernemers gave een respons op het onderzoek naar de situatie na een jaar corona.

Slechts één op de acht (12 procent) van de mkb’ers is negatief, met name bij ondernemers die hun omzet zagen dalen vorig jaar. Uit data van Teamleader blijkt dat veel kleine ondernemers vorig jaar mei een behoorlijke opdoffer moesten verwerken. Toen daalde de totale omzet met bijna vijftien procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Pas in december lieten de mkb-bedrijven weer lichte groei zien, ook al was die slechts één procent. Na een nieuwe dip in januari en februari liet de sector in maart ook weer positieve groei zien ten opzichte van een jaar geleden (ook één procent).

Volgens Teamleader heeft de crisis geen invloed gehad op de betaaltermijnen van facturen. Twintig procent van de mkb-bedrijven in de zakelijke dienstverlening heeft in vorig jaar zelfs meer personeel aangenomen dan in het jaar ervoor. Bij ruim driekwart volgde geen gedwongen ontslagen door corona. Het overgrote deel van de mkb-bedrijven (65 procent) maakte geen gebruik van de NOW-regeling.

Nu de omzetten over de gehele linie weer stijgen, lijkt de grootste impact van corona dan ook achter de rug. Kleinere ondernemers in de zakelijke dienstverlening zijn dan ook ronduit positief over de mogelijkheden van groei: ruim twee op de vijf mkb’ers hebben er geen enkele twijfel over dat de weg naar herstel is ingeslagen, terwijl 38 procent verwacht dat de pandemie bijna onder controle is.

Om met zo weinig mogelijk kleerscheuren uit de crisis te komen, kozen veel bedrijven er voor hun activiteiten uit te breiden. Zo besloot ruim een derde risico’s te spreiden en hun blikveld te verbreden door middel van diversificatie. Ook kijkt een grote groep al vooruit en maakt bijna driekwart alweer werk van een langetermijnstrategie.

Wel zijn de meeste mkb-bedrijven terughoudend met investeringen. Slechts negentien procent heeft de intentie om te gaan investeren. Voor ruim een derde is dit afhankelijk van het verloop van de pandemie en bijna de helft houdt dit jaar nog de hand op de knip.

 Als het gaat om maatregelen die mkb’ers in het komende halfjaar willen treffen, zegt ruim een kwart zich te willen concentreren op de online verkoop van producten of de ontwikkeling van websites. Zeventien procent is van plan het marketingbudget te verhogen, terwijl veertien procent nieuwe mogelijkheden in de toeleveringsketen in kaart wil brengen.

 

Gerelateerde artikelen