Merger Motive and Performance: The less sexy, the better

De toekomst van de zakelijke dienstverlening wordt bepaald door de ingrijpende gevolgen van structurele technologische veranderingen. Ook staat de sector aan het begin van een periode waarin de disruptieve impact van op internet gebaseerde bedrijfsmodellen steeds groter wordt.

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat steeds meer zakelijke dienstverleners behoefte hebben aan externe mankracht en expertise. Hierdoor verandert de rol van de flexibele schil van ‘piek en ziek’ – het voorzien in een capaciteitsvraag – naar het faciliteren van verandering en innovatie binnen organisaties.

Dat concludeert ABN AMRO in een actueel rapport over de toekomst van de zakelijke dienstverlening.

Flexibele schil leerschool voor Nieuwe Wereld
De toegevoegde waarde van de flexibele schil heeft volgens ABN AMRO een nieuwe fase bereikt. Netwerken van zelfstandige professionals die op flexibele basis voor organisaties werken, worden steeds meer een leerschool voor instituten over hoe zij moeten omgaan met deze Nieuwe Wereld. In deze omgeving lijken professionals steeds vaker te kiezen voor een bestaan als ZZP’er waarbij zij op projectbasis worden ingezet. ABN AMRO meent dat de sector Zakelijke Dienstverlening in deze Nieuwe Wereld vooroploopt.

Nieuwe toetreders hebben voorsprong op traditionele spelers
Nieuwe toetreders die slim gebruikmaken van nieuwe technologie en online toepassingen hebben volgens ABN AMRO een aanzienlijk kostenvoordeel op andere marktpartijen. Veel bedrijven staan voor de uitdaging om zich op de Nieuwe Wereld voor te bereiden. Dit is vooral voor kleinere bedrijven niet gemakkelijk, doordat de operationele druk hoog is en er minder geld en ruimte is om te experimenteren. Voor grote bedrijven geldt dat hun omvang het vermogen tot verandering negatief kan beïnvloeden.

De oplossing ligt volgens ABN AMRO niet in een extreme kanteling van instituten naar platte netwerkorganisaties. Echter, door het omarmen van projectmatig werken en meer flexibiliteit transformeren organisaties naar hybride vormen op het snijvlak van hiërarchie en markt. Dit kan een oplossing zijn voor de uitdaging enerzijds creativiteit en professionals te faciliteren en anderzijds de regiefunctie in handen te houden.

“Bestaande instituten maken steeds meer gebruik van flexibiliteit en schakelen vaker met de markt. In de zakelijke dienstverlening zijn steeds meer voorbeelden te vinden van zelfsturende netwerkorganisaties van professionals”, vertelt Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening van ABN AMRO. “Succesvolle netwerken worden gekenmerkt door een platte structuur en omgeving waarin creativiteit en innovatie tot wasdom kunnen komen en waarin werknemers zélf op zoek gaan naar werk.”

Gerelateerde artikelen