Merendeel vrouwen verdient minder dan partner

fallback
In 2004 telde ons land 2,7 miljoen vrouwen (25-54 jaar). De vrouwen met inkomsten verdienden gemiddeld de helft van wat hun partners verdienden. Slechts een vijfde van deze vrouwen verdiende meer dan haar partner. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2004 verdiende minder dan een vijfde van de Nederlandse vrouwen meer dan het modale inkomen van 29 duizend euro per jaar. Daarentegen had driekwart van hun partners inkomsten boven het modaal inkomen.

emiddeld zijn de jaarinkomsten van vrouwen twee keer zo laag als van mannen. Een belangrijke reden voor dit verschil is dat vrouwen vaak minder uren per week werken dan mannen.

In bijna driekwart van de paren werkten zowel de vrouw als haar partner. De vrouw droeg in een derde van de gevallen minder dan een kwart bij aan de gezamenlijke inkomsten. Slechts een vijfde van de vrouwen met inkomsten verdiende meer dan haar partner.

De vrouwen die meer verdienden dan hun partner, verdienden echter niet veel meer. Bijna 60 procent van deze vrouwen verdiende één- tot anderhalfmaal zo veel als de partner. Vaak was dit een partner die weinig verdiende. In een kwart van de gevallen had de partner zelfs helemaal geen inkomsten uit arbeid.

Hoogopgeleide vrouwen dragen meer bij aan inkomsten paar
De mate waarin vrouwen bijdragen aan de inkomsten van een paar hangt samen met het opleidingsniveau van de vrouw. Hoogopgeleide vrouwen dragen meer bij aan de inkomsten dan laagopgeleide vrouwen.

Ook speelt het hebben van jonge kinderen een rol. In 2004 droegen vrouwen met jonge kinderen minder bij aan de inkomsten van het paar dan vrouwen zonder jonge kinderen. Dit geldt voor vrouwen van alle opleidingsniveaus.

Gerelateerde artikelen