Menselijk falen

'Menselijk falen kan gezien worden als de oorzaak van alle ellende in de financiële wereld. Voor een zelfzuchtige manager of medewerker is niet de maximalisering van het langetermijnsucces van zijn onderneming van belang, maar maximalisering van zijn eigen behoeftes.'

Dat zei Robecovoorzitter George Möller onlangs tijdens een bijeenkomst van prominenten uit het bedrijfsleven en de wetenschap in Groningen. Möller pleit voor een herwaardering van het vak ethiek in de opleiding economie. De bijeenkomst is de eerste in een reeks Topontmoetingen waarin voorstaande mensen uit het bedrijfsleven met wetenschappers van gedachten wisselen over maatschappelijke thema’s.

Möller deed hierbij concrete voorstellen, onder andere voor de herinvoering van vakken als financiële ethiek en ‘behavorial finance’ in de opleiding economie en bedrijfskunde. Hij vindt de ethiek de laatste eeuw te veel uit het vak verdwenen.

‘De wetenschap moet terug naar het opleiden van mensen die begrijpen dat wat zij leren en uitdokteren niet almachtig is. Daarmee scheppen wij intelligente economen en volwassen mensen die kunnen relativeren.’

Ook ging hij in zijn diagnose van de financiële crisis behalve op menselijke falen in op het gebrekkig functioneren van interne controlemechanismen. De nadruk zou minder op de motivaties van het handelen van individuen moeten liggen en meer op het voorkomen van ongewenste effecten.

Gerelateerde artikelen