M&A zonder buikpijn

fallback
"M&A zijn de M&M's voor topmanagers - aanstekelijk lekker, maar je krijgt er buikpijn van", stelde laatst een CFO tijdens een nabeschouwing van de jaren negentig. Dat was onder het genot van cognac en sigaar, alles 'off the record'. Die buikpijn werd door IT meestal alleen maar erger.

IT speelde in het afgelopen decennium een bescheiden rol bij fusies en overnames. Wanneer de investment bankers klaar waren, het persbericht opgesteld en de champagne vloeide, was er niet of nauwelijks gekeken naar IT. Wel werd IT opgezadeld met aan de analisten afgegeven ‘synergievoordelen’ die bestonden uit besparingen. Menig CIO heeft nog nachtmerries van opgelegde, maar in de praktijk onrealistische besparingen.

Voor IT was het zaak zo snel mogelijk te concentreren en te migreren. Maar dat is zelden goed gebeurd. Er was veel weerstand uit de business én IT om te migreren en vaak bleven operaties jarenlang gescheiden. Weg kostenvoordeel. En als er werd gemigreerd, gaf niet de kwaliteit van IT de doorslag, maar de grootte van de partijen. De grootste – lees: met de meest verouderde systemen – bepaalde en dus werd vooral gemigreerd naar het verleden. Nu, nu de bedrijfscontinuïteit nog sterker afhankelijk is van IT dan toen we nog geen internet en e-mail kenden, gaat IT een andere, belangrijker rol spelen bij fusies en overnames dan voorheen. Daar zijn vier redenen voor:

1 Divestments worden belangrijker bij M&A. Hoe koppel je IT los? Dat blijkt soms jaren te duren. Licenties, infrastructuur, systemen en mensen worden gedeeld en zijn niet terug te vinden op de balans van te verkopen bedrijfsonderdelen. Snel kunnen koppelen/ ontkoppelen wordt een kerncompetentie voor IT. Het vreemde is dat de trend naar shared services hier veelal haaks op staat.

2 Cross-selling wordt een drijfveer voor M&A. Steeds vaker kiezen bedrijven bij M&A voor partijen die het productpallet voor de klanten verbreden of voor partijen die nieuwe distributiekanalen bieden om meer uit de huidige productlijnen te verkopen. Om dit waar te maken is IT een belangrijk middel. Business intelligence, datawarehousing en CRM zijn middelen om te sturen op meer omzet bij de klanten. Steeds meer nadruk zal komen te liggen op de frontoffice. Traditioneel lag bij M&A het zwaartepunt op de backoffice.

3 De waardeketen vormt M&A. Bedrijven zijn onderdeel van een fysieke en digitale waardeketen. De schakels moeten onderling communiceren. Veel M&A zal vervangen worden door allianties en andere al dan niet tijdelijke samenwerking. Om snel te schakelen zullen ERPsystemen onderling data over forecasts, orders en logistiek moeten uitwisselen. Dat kost veel aan investeringen, zoals in supply chain management en radio frequency identity tags, een innovatie voor de logistieke keten. Ook zal M&A volgen doordat voorlopers worden gekocht of minder snelle broeders kopen.

4 Innovatie. Bedrijven moeten het steeds minder hebben van uitvindingen en steeds meer van procesinnovatie. De snelheid voor productontwikkeling en marktintroducties wordt steeds belangrijker voor groei. Maar is CAD en productontwikkeling van productcomponenten corebusiness? Veel bedrijfsonderdelen worden verkocht aan leveranciers die zeer nauw met de eigen business verbonden blijven. Maar nu delen de leveranciers – ook offshore – in de ontwikkelrisico’s en zijn ze digitaal geïntegreerd in de R&D- en productieprocessen. IT staat aan de basis van lagere kosten en een betere time-to-market.

In de wereld van M&A zal meer naar de klant en de keten moeten worden gekeken om te gaan voor winst uit meer omzet. Meer winst uit alleen besparingen is kortetermijndenken en te defensief voor een betere succesratio in M&A zonder buikpijn. Hopelijk maakt IT fusies en overnames gemakkelijker verteerbaar.

Marco Gianotten is ondernemer, auteur van diverse boeken waaronder IT in de boardroom en IT Turnaround, en oprichter van het kennisplatform
‘Topmanagement en IT’. Hij is te bereiken via marco@giarte.com

Gerelateerde artikelen