Meldplicht risico’s woekerpolissen onverkort van kracht

Opsteker voor houders van polissen die aanbieders aanklaagden.

Aanbieders van woekerpolissen hadden en hebben de plicht om te waarschuwen voor de risico’s van de producten. Dat staat in een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Wordt het advies overgenomen, dan is dat een opsteker voor claimclubs voor houders van woekerpolissen die compensatie willen voor geleden schade.

De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiële wereld al jaren bezig. In 2006 kwam aan het licht dat bij veel beleggingsverzekeringen veel te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Claimorganisaties proberen gedupeerden sindsdien te mobiliseren om schadevergoedingen los te krijgen bij de verzekeraars.

Een van de vragen die in deze procedures centraal staan, is of levensverzekeraars bij het afsluiten van de beleggingsverzekeringen voldoende informatie aan de verzekeringnemers hebben verstrekt. Dan gaat het onder meer over de kosten en risico’s.

Volgens de advocaat-generaal staat ook centraal of levensverzekeraars zich kunnen verschuilen achter de regels die in de jaren 90 golden.

Woekerpolis.nl is een van de claimclubs die een compensatieregeling probeert overeen te komen. De claimclub legde in 2013 een claim neer bij Nationale-Nederlanden. Ook in die procedure staat de vraag centraal of de verzekeraar klanten voldoende heeft ingelicht.

De rechtbank Rotterdam wees in 2017 de vorderingen van Woekerpolis.nl af. Daarop is bij het hof in Den Haag een hoger beroep ingesteld.

In die procedure heeft het hof begin dit jaar zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. De uitspraak van de Hoge Raad moet met de beantwoording daarvan duidelijkheid geven over de uitleg van de rechtsregel. De advocaat-generaal geeft niet precies aan welke informatie wel gegeven had moeten worden. Daarmee is nog niet duidelijk wat de Hoge Raad zal beslissen. Het is ook niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

 

Gerelateerde artikelen