Meeste innovatieve topsectorbedrijven in Zuid-Holland

In Zuid-Holland zijn de meeste innovatieve topsectorbedrijven gevestigd - gemeten naar de intellectueel eigendom dichtheid van Nederlandse bedrijven in de topsectoren. Deze provincie kent hierin een dichtheid van bijna 3 procent. Dat betekent dat bijna 3 procent van het totaal aantal bedrijven in de topsectoren in Zuid-Holland in de periode 2006-2010 één of meer beschermingsvormen van intellectueel eigendom aangevraagd heeft.

In diezelfde periode heeft van de Nederlandse topsectorbedrijven gemiddeld minder dan 2 procent een octrooi, merk of model aangevraagd. Naast Zuid-Holland vragen ook in Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant een bovengemiddeld aantal topsectorbedrijven bescherming op hun intellectueel eigendom aan. Dat is het resultaat van het onderzoek ‘Intellectueel eigendom topsectoren’ van Panteia/EIM in samenwerking met AgentschapNL/NL Octrooicentrum en Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Topsectorbedrijven vragen vooral merken aan
Octrooien worden breed gezien als een belangrijke indicator voor het meten van innovatie. Merken en modellen worden in dit kader minder vaak genoemd. In het onderzoek zijn voor het eerst data van de merk- en modelaanvragen door Nederlandse bedrijven geanalyseerd.

Van de drie beschermingsvormen van intellectueel eigendom worden merken relatief het vaakst aangevraagd. Vijftien op de duizend van de Nederlandse topsectorbedrijven (bijna 6.000 bedrijven) heeft in de periode 2006-2010 een of meer merken aangevraagd. Het gaat in totaal om bijna 18.000 merkaanvragen in die periode, gemiddeld dus zo’n 3.500 per jaar.

Vijf op de duizend topsectorbedrijven hebben in dezelfde periode octrooi aangevraagd (ruim 2.000 bedrijven), in totaal gaat het om ruim 25.000 aanvragen. Gemiddeld vragen bedrijven in de topsectoren dus zo’n 5.000 octrooien per jaar aan. Slechts een op de duizend (ruim 400) van de Nederlandse topsectorbedrijven heeft bescherming van een model aangevraagd. In totaal hebben topsectorbedrijven ruim 3.600 keer modelbescherming aangevraagd in vijf jaar tijd, dus jaarlijks zo’n 700.

Topsectoren Agro & food en tuinbouw bezorgen Zuid-Holland toppositie
De provincies Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland en Noord-Brabant hebben de hoogste intellectueel dichtheid. In de provincie Zuid-Holland wordt dit vooral verklaard door de topsectoren Agro & food en Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Daarbij moet gedacht worden aan bedrijven als Unilever en Rijk Zwaan. De provincies Utrecht en Noord-Holland kennen relatief veel aanvragende bedrijven in de topsectoren Creatieve industrie en Agro & food, zoals Friesland Brands en Sara Lee/DE. De provincie Noord-Brabant dankt haar positie vooral aan de aanvragende bedrijven in de topsectoren Hightech systemen en materialen, enkele voorbeelden zijn Philips, NXP en ASML.

Overgrote deel van de aanvragende bedrijven is MKB
Een klein aantal grote bedrijven in de topsectoren (meer dan 200 werkzame personen) is verantwoordelijk voor een groot deel van de octrooiaanvragen (80 procent). Wat betreft merk- en modelaanvragen ligt dat aandeel met respectievelijk 29 procent en 40 procent veel lager. Als gekeken wordt naar het aantal aanvragende bedrijven is het beeld anders. Het overgrote deel van de aanvragende bedrijven is onderdeel van het midden- en kleinbedrijf: 79 procent van de octrooiaanvragers, 90 procent van de merkaanvragers en 83 procent van de modelaanvragers valt binnen het MKB.

Bron: Panteia/EIM

Gerelateerde artikelen