5 tips voor meer verbinding tussen business & finance

Alles gaat uiteindelijk om de menselijke relatie en om de onderlinge verbinding. Wederkerigheid. Je hebt elkaar simpelweg nodig om betekenisvolle resultaten neer te zetten. Samen bereik je meer dan de som der delen (1+1=11). Connect, Connect dubbel Connect daar geloof ik in.

In deze blog beschrijf ik een aantal van mijn leermomenten om vanuit finance (€) meer verbinding met de business te maken:
1. Houd het eenvoudig!
Albert Einstein zei ooit “houd het simpel, maar niet simpeler dan dat!”. Dat gaat ook op voor rapportages is mijn ervaring. Verplaats je in de lezer van het rapport. Let bij Excel op de printinstellingen en verwijder alle overbodige niets zeggende kolommen. Verzand niet in eindeloze spreedsheets en frameworks waar de business niets mee kan. Houdt de rapportage eenvoudig, leesbaar en begrijpelijk. Niet meer, maar beter! Dat voegt waarde toe. Daar heeft de business wat aan! 
2. Kom van je eiland af!
In het digitale tijdperk met sociale media als megatrend is de verleiding groot om het échte persoonlijke contact te vermijden. Om samen betekenisvolle resultaten neer te zetten moet de verbinding dieper gaan. Een ferme handdruk als bezegeling van een wederzijdse afspraak is vele malen sterker dan een simpel ‘oké’ via de mail of chat. Face-to-face nodigt meer uit en biedt meer kansen en mogelijkheden. Je kunt directer zaken doen. Dus kom van je eiland af, kom achter je bureau vandaan, zoek elkaar op en connect!
3. Niet wijzen naar anderen!
Wijzen naar anderen is altijd gemakkelijk. “Het ligt altijd aan anderen en nooit aan mijzelf”. Die houding brengt geen échte verbinding tot stand. Stel jezelf eens de volgende vraag: “Wat doe ik verkeerd waarom die ander zo raar doet?” Om écht verbinding tot stand te brengen gaat het erom eerst de ander te begrijpen en daarna zelf begrepen te worden. 
__________________________________________________________________________________

Volg een van de succesvolle controllersopleidingen

Bent u de volgende business controller? Volg de opleiding Certified Business Controller.
Wilt u als controller doorgroeien? Volg de training Controller als Businesspartner.
Het vak van de controller in vijf dagen. Volg de opleiding Controller in een Week.
___________________________________________________________________________________

Die ‘wijsheid’ heb ik zelf hardnekkig ondervonden tijdens een persoonlijk professionaliseringtraject. Om tot échte verbinding te komen moet je niet alleen doelgericht en oplossingsgericht kunnen werken. Je moet ook ‘dieper’ kunnen gaan en situatiegericht, persoonsgericht en ontwikkelingsgericht kunnen werken. Dit is niet eenvoudig en dat zal ook niet eenvoudig worden. Mijn ervaring is dat dat keihard werken is. Vooral omdat je in bepaalde situaties jezelf tegen komt en juist dan verleidt wordt om naar anderen te wijzen.   
4. Snap de wereld achter de cijfers!
Trek niet te snel conclusies uit cijfers zonder te begrijpen waar de business over gaat. Maak eerst verbinding met de business. Snap waar het over gaat. Dat leermoment had ik bijvoorbeeld toen ik bij een Groenbedrijf werkte. Ik maakte een uitdraai van de productieve uren van het machine- en wagenpark. En daaruit bleek dat een aantal machines niet of nauwelijks uren hadden gemaakt. Stilstand dus. Wel kosten, geen productie! Inefficiënt! 
Ik rekende vervolgens de stilstand door in geld en confronteerde de uitvoerende chefs daarmee. “Ja maar Oscar. Dit is een uitdraai over het eerste kwartaal van het jaar en het gaat hier om maaimachines! In januari en februari valt er doorgaans nou niet zo veel te maaien voor een Groenbedrijf, denk je niet!”.
5. Drink eens een plezierig biertje samen! 
Onderschat niet de kracht van het informele circuit. Een biertje kan al verbindingen tot stand brengen!  Zo heb ik zelf wel eens ondervonden dat ik in een formele setting tegenover iemand kwam te staan wat resulteerde in een kinderachtig welles/nietes spel waarbij we allebei ons gelijk wilde halen. Dat schoot niet op. Wat in de formele setting binnen de organisatie niet lukte, lukte enkele weken later, op de zgn. vrijdagmiddag-borrel in de kroeg, wel. We kwamen onder het genot van een gele rakker nog eens terug op onze discussie. We waren door de informele en ongedwongen sfeer in staat ‘dieper’ te komen en we begrepen elkaar ineens. We hadden allebei gelijk! De week erna hebben we onze krachten gebundeld en zijn we samen tot een volledig en goed onderbouwde business case gekomen. 
Oscar van Voskuilen is interim business controller (zzp) met MT ervaring (www.ppenp.nl). PP&P, Passie, Plezier & Professionaliteit:  Voor verbinding tussen Finance (€) en Business.

Gerelateerde artikelen