Meer tijd woningcorporaties voor vaststellen jaarrekening 2016

Woningcorporaties krijgen meer tijd voor het vaststellen van de jaarrekening over 2016. Vanwege de vele nieuwe regels en de hoge administratieve lastendruk die dit met zich meebrengt, gaat een aantal vereisten uit de Woningwet pas in per 1 januari 2018.

Dat meldt Aedes. Volgens de koepelvereniging heeft minister Stef Blok dit eerder deze maand bevestigd, nadat hij al eerder had beloofd om corporaties iets meer lucht te geven.

Aedes: “Het gaat om het vaststellen van de jaarrekening, waarvoor corporaties komend jaar nog zes maanden de tijd hebben. Bij de jaarrekening moet de corporatie zich voor het eerst op marktwaarde baseren. Vanaf het jaar erna moet de jaarrekening binnen vier maanden zijn vastgesteld. Ook voor het aanleveren van de verantwoordingsinformatie krijgen corporaties in 2017 nog tot 1 juli de tijd. Vanaf 2018 moeten ze deze gegevens jaarlijks voor 1 mei aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).”

Gerelateerde artikelen