Meer grote bedrijven gaan mkb-facturen sneller betalen

Bedrijven die deelnemen aan Betaalme.nu hanteren voor een half miljard aan facturen van 80.000 leveranciers uit het mkb een betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen. Dat blijkt uit een rapportage over het eerste halfjaar na de start van Betaalme.nu, het initiatief van grote bedrijven om facturen van hun leveranciers uit het mkb sneller te betalen. Uitzendbedrijf Olympia Nederland en vleesverwerker Vion hebben zich ook aangesloten, waarmee Betaalme.nu inmiddels 34 deelnemers heeft.

Betaalme.nu is erop gericht om geld voor het MKB vrij te maken dat opgesloten zit in openstaande facturen. Grote bedrijven en organisaties die deelnemen, geven elk in een eigen manifest aan wat zij doen om dit doel te bereiken en beloven dat ze geregeld over de naleving daarvan rapporteren. “Zo kunnen we bijhouden in hoeverre het de deelnemende bedrijven lukt om hun toezeggingen na te komen”, zegt Joost van den Hondel, een van de initiatiefnemers van Betaalme.nu. “Dat geeft zicht op de concrete resultaten van Betaalme.nu, en het onderstreept dat bedrijven hun bijdrage serieus nemen en niet vrijblijvend deelnemen.”

Sinds de start van Betaalme.nu in november vorig jaar is nu de eerste rapportage binnen, gebaseerd op gegevens over de eerste helft van 2016, met 276 deelnemende bedrijven. De meeste Betaalme.nu-deelnemers hanteren een betaaltermijn van 30 dagen voor hun kleinste leveranciers, oftewel bedrijven waar ze jaarlijks voor hooguit € 50.000 inkopen. Daaruit blijkt dat voor bij elkaar een half miljard euro aan facturen op jaarbasis van circa 80.000 mkb’ers een betaaltermijn van uiterlijk dertig dagen geldt. Volgens de rapportage werd in die periode 79% daarvan daadwerkelijk binnen 30 dagen betaald. “Dat percentage toont het nut van de rapportage”, legt Van den Hondel uit. “We willen dat percentage samen met de deelnemende bedrijven naar 100% brengen. Dat is een van de manieren waarop we liquiditeit voor het mkb vrijmaken”. De eerste rapportage vormt vooral een vertrekpunt voor Betaalme.nu. “Pas als we over meer periodes rapportages hebben, kunnen we ze vergelijken en zicht krijgen op de voortgang die we boeken.”

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: “Een tijdige betaling van opdrachtgever aan leverancier is essentieel. Vooral bij mkb-bedrijven zorgt een betalingsachterstand voor tegenvallers. Daarom zet de overheid zich in voor het bevorderen van kortere betaaltermijnen via Betaalme.nu. Ik heb veel waardering voor de inzet van de partijen die zich bij Betaalme.nu hebben aangesloten en roep andere grote bedrijven op dit voorbeeld te volgen. Dat stimuleert de economische groei en de werkgelegenheid in ons land. Bovendien laten bedrijven zo zien dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Planon en SAP tillen samen vastgoed- en facility management naar een hoger plan en besteden daarbij in het bijzonder aandacht aan duurzaamheid. Dit vereist naadloze integratie, borging van compliance, toegang tot slimme inzichten via IoT en het automatiseren van beheer. Integreer nu uw SAP ERP-oplossing met software voor vastgoedbeheer.

Gerelateerde artikelen