Meer fusies en overnames door opkomende markten in Westerse landen

Het aantal overnames door bedrijven in de opkomende markten van ondernemingen in de westerse wereld is in het laatste halfjaar van 2009 fors gestegen. In de laatste zes maanden werden 102 transacties door bedrijven in de opkomende markten geregistreerd, vergeleken met 78 transacties in het eerste halfjaar van 2009.

Het aantal overnames door Westerse bedrijven van ondernemingen in de opkomende markten nam vorig jaar verder af. In het eerste haljaar van 2009 werden nog 259 transacties geregistreerd, in de laatste zes maanden van vorig jaar waren dat slechts 216 deals.

Dit blijkt uit halfjaarlijks onderzoek van KPMG Transaction Services naar de fusie- en overnameactiviteiten tussen de opkomende en de gevestigde markten. Bij het onderzoek zijn de transactiestromen tussen elf geselecteerde opkomende economieën en twaalf van de belangrijkste ontwikkelde markten geanalyseerd, waaronder Nederland. Hoewel het aantal overnames door de opkomende markten in de Westerse wereld nog steeds ver achterloopt bij het aantal transacties door de ontwikkelde landen in de opkomende economieën, wordt dit verschil kleiner.

“Grensoverschrijdende transacties vanuit de opkomende markten lijken de crisis iets beter te hebben doorstaan dan transacties vanuit de ontwikkelde markten”, constateert Gopal Ramanathan, partner bij KPMG Transaction Services. Ramanathan: “Uit het onderzoek blijkt dat de opkomende markten in feite niet langer dan een jaar te maken hadden met een daling van het aantal transacties. De ontwikkelde markten hebben nu al twee jaar te maken met een teruggang van het aantal fusies en overnames en het eind lijkt nog niet in zicht.

Daarentegen zijn er signalen dat het aantal overnames door ondernemingen in de opkomende markten de komende periode in rap tempo zullen toenemen. Zo tonen met name Chinese bedrijven veel belangstelling voor buitenlandse overnames. Ook bedrijven in het Midden-Oosten vertonen zich weer op de markt en hun kooplust zal alleen maar toenemen op het moment dat de staatsfondsen de markt weer betreden.”

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat China op dit moment het meest actieve land is als het gaat om overnames in de Westerse wereld. In de tweede helft van 2009 waren Chinese ondernemingen goed voor 30 transacties. India daarentegen was gedurende heel 2009 goed voor slechts 25 deals. Het Midden-Oosten zorgde in de laatste zes maanden echter voor de verrassing met 17 transacties, terwijl in de eerste helft van vorig jaar slechts vijf fusies en overnames werden gerealiseerd.

Ramanathan: “Verdere groei van het aantal transacties door zowel India als het Midden-Oosten zal echter alleen gerealiseerd kunnen worden als ook de belangrijkste lokale bedrijven actiever worden. In India gaat het daarbij vooral om de grote marktnamen, die nu echter nog volop bezig zijn met het implementeren van transacties die voor het uitbreken van de kredietcrisis geïnitieerd werden. Zodra zij zich op het fusie- en overnamepad begeven, zullen kleinere bedrijven zeker volgen.

Hetzelfde geldt overigens voor de staatsfondsen in het Midden-Oosten. In de markt bestaat veel respect voor de kennis die zij in huis hebben. Wanneer zij in actie komen, is dat een signaal dat de marktprijzen hun dieptepunt hebben bereikt. Wat dat betreft kan het komende halfjaar kritiek worden.”

Gerelateerde artikelen