Meer dan helft van bedrijven heeft last van internetbedreigingen

In het afgelopen jaar is meer dan de helft van de bedrijven slachtoffer geweest van een directe dan wel indirecte internetbedreiging. Hierbij gaat het met name om DDoS-aanvallen.

Dit blijkt uit een survey die is gehouden door netwerkbedrijf F5 Networks. Ondanks dat DDoS-aanvallen het meest voorkomend waren, staat fraude door eigen werknemers boven aan het zorgenlijstje van security en IT-managers.
Op basis van de uitkomsten zijn inmiddels verschillende trendverschuivingen te zien. Zo is te zien dat het aantal DDoS-aanvallen percentueel is toegenomen, en dat steeds meer mensen weten wat de bedreigingen inhouden. Vorig jaar gaf 15 procent aan slachtoffer te zijn geworden, maar de precieze toedracht niet te kennen; dat is dit jaar gezakt naar net geen 9 procent.
Fraude door werknemers
Hoewel het aantal fraudegevallen percentueel is afgenomen ten opzichte van vorig jaar, maken wel meer mensen zich zorgen over fraude door werknemers. Sterker nog, met 40,5 procent is het de grootste zorg op security-gebied. Enkelen hiervan geven als toelichting dat ze bang zijn voor toenemende datalekkage. Het aantal mensen dat zich helemaal geen zorgen maakt, is gedaald van 6,5 naar 3,5 procent.
De focus voor volgend jaar ligt dan ook bij de meeste managers op het strenger naleven van het security-beleid en in iets mindere mate op beveiliging op gebruikersniveau. 

Gevolgen van internetbedreigingen
In 2014 stond reputatieschade stijf bovenaan als grootste angst ten gevolge van een DDoS-aanval. Ook dit jaar ziet men dat nog als grootste risico (52 procent), maar deze worden op de voet gevolgd door impact op de dienstverlening (45 procent), dataverlies (35 procent) en de website offline (32 procent).
Om de beveiliging in betere banen te leiden, kijken de security- en IT-managers nog altijd naar het topmanagement. Security moet hoger op de agenda. Wel is dat percentage (45 procent) lager dan vorig jaar (55 procent). 

Gerelateerde artikelen