Meer dan een derde bedrijven op zoek naar M&A-transacties

Nu aan de basisvereisten ter ondersteuning van het M&A-proces is voldaan, gaat meer dan een derde van de bedrijven zich het komende jaar op overnames richten. Vorig jaar was dit 25%. Dit blijkt uit de negende halfjaarlijkse Capital confidence barometer van EY, een onderzoek onder 1.600 topbestuurders in meer dan 70 landen.

De positieve stemming rondom het sluiten van transacties komt voort uit een toenemend vertrouwen in de economie. 65% van de respondenten verwacht dat de wereldeconomie zal aantrekken (Nederlandse respondenten: 54%). Een jaar geleden was dit nog slechts 22%. Het percentage respondenten dat de economie ziet afzwakken daalde naar 11%; het laagste percentage in twee jaar.

Aike van Beekum, Executive Director bij EY, merkt op: “Groei is hedendaags mondiaal een vereiste, zowel om competitief te blijven als voor het creëren van shareholder value. Bijna 60% van de bedrijven geeft aan dat zij van plan zijn om hun groeistrategie het komende jaar te versnellen. Voor veel partijen kan met autonome maatregelen alleen niet meer de roep tot groei worden beantwoord. M&A-transacties vormen dan de beste route naar zinvolle groei.”
____________________________________________________________________________________

Bedrijf (ver)kopen? Volg de cursus Actief in Overnames
Wilt u binnenkort een bedrijf (ver)kopen? Dan is deze cursus over bedrijfsovernames voor u onmisbaar. Vermijd valkuilen en in slechts twee dagen ontdekt u tientallen mogelijkheden waardoor u sneller een betere deal maakt. Meld u hier direct aan.
____________________________________________________________________________________

De stemming rondom M&A wordt versterkt door een veel positievere kijk op de basisvoorwaarden voor transacties. Zo zijn het aantal en de kwaliteit van de overnamemogelijkheden aanzienlijk gestegen en is daarmee de kans op een geslaagde transactie belangrijk verhoogd.

Verschil tussen Nederland en de rest van de wereld
Een van de belangrijkste verschillen is dat 48% van de mondiale bestuurders vindt dat de beschikbaarheid van financiering verbeterd is ten opzichte van 23% van de Nederlandse bestuurders.

Aike van Beekum; “Een mogelijke verklaring van het verschil zou de grotere terughoudendheid van Nederlandse banken kunnen zijn ten aanzien van het verstrekken van financiering. Verbetering van de financieringsmogelijkheden zal bijdragen aan een verdere versterking van het Nederlandse M&A klimaat.”

Bron: EY

Gerelateerde artikelen