Meer bedrijven investeren in klimaatmaatregelen

De onzekerheid over de gevolgen van de opwarming nemen toe.

Ruim de helft (53%) van de Europese bedrijven investeerden het afgelopen jaar in klimaatsparende maatregelen. Dat is een stijging van tien procentpunten ten opzichte van 2021. Dat schrijft de European Investment Bank (EIB) in het Climate Investment Report 2022-2023. Vooral in het MKB namen met elf procent de investeringen in klimaatacties sterk toe.

Vooral energie-intensieve fabrikanten doen aan klimaatinvesteringen. Bijna de helft van hen investeert in klimaatvriendelijke maatregelen, meer dan de helft overweegt om dat ook of nogmaals te doen.

Recycling en energiebesparing zijn de populairste investeringen die bedrijven nemen voor het klimaat. Ondanks de animo zijn bedrijven weinig optimistisch over de klimaatverandering. Nog geen dertig procent van de ondernemers toont zich hierover optimistisch. Een derde is pessimistisch. De onzekerheid over de klimaatverandering remt de bereidheid om te investeren in energie-efficiëntie met vier procent.

Zorgen over de klimaatveranderingen betreffen vooral de fysieke gevolgen ervan, zoals droogte of wateroverlast. Zestig procent van de bedrijven in Europa zegt hiermee ervaring te hebben.

Gerelateerde artikelen