Meer bedrijven failliet in maart, maar nog altijd op laag niveau

Er zijn in maart 30 bedrijven meer failliet verklaard dan in februari, meldt het CBS.

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 816 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen. In februari 2021 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990. Het aantal faillissementen steeg weliswaar in maart, maar lag nog steeds op een erg laag niveau.

Meeste faillissementen in de handel
Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in maart 163 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen, namelijk 31. Dat zijn er 11 meer dan in februari. De handel behoort in Nederland tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in maart de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.