Meepraten over klimaatpotje van 35 miljard

Meepraten over klimaatpotje van 35 miljard
Enorme investeringen in infrastructuur, industrie en de bouw.

De internetconsulatie van het wetsvoorstel Klimaatfonds is vandaag gestart. Dat is een potje met 35 miljard euro. Belanghebbenden hebben tot en met 27 mei de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel.

Het Klimaatfonds is een van de belangrijkste instrumenten uit het coalitieakkoord om financiering mogelijk te maken voor maatregelen die bijdragen aan het doel van ten minste 55 procent CO2-reductie in 2030. Hiervoor is in het coalitieakkoord 35 miljard euro beschikbaar gesteld.

Om het klimaatdoel te bereiken zijn de komende jaren forse investeringen nodig in zaken als energie-infrastructuur, de vergroening van de industrie, de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de bouw van nieuwe kerncentrales.

In het wetsvoorstel staan onder andere regels over het beheer van het Klimaatfonds en het besluitvormingsproces over de toekenning van middelen. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om de Minister voor Klimaat en Energie aan te wijzen als fondsbeheerder die jaarlijks een meerjarenprogramma aanbiedt aan het parlement met een overzicht van de uitgaven die uit het fonds worden gedaan. Departementen die gebruik willen maken van middelen uit het fonds kunnen daarvoor een onderbouwd voorstel indienen bij de fondsbeheerder. Het voorstel is dat eens per jaar wordt besloten over de toekenning van middelen uit het fonds.

Het ministerie van EZK nodigt belanghebbenden uit om te reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie staat open tot en met 27 mei.