Medisch specialistische bedrijven financieel zwak

Ze scoren slecht qua prestatie, financiële substance, transparantie en good governance.

Dat concludeert de branchegroep Zorg van BDO Accountants & Adviseurs. BDO deed onderzoek op basis van beschikbare jaarverslagen over 2016 en 2017 en een in 2018 gehouden enquête. Medisch specialistische bedrijven zijn kleine ondernemingen van specialisten binnen een ziekenhuis. BDO onderzocht er 61.

Kwart ziekenhuizen financieel ongezond
BDO stelt dat veel Msb's niet toekomstbestendig zijn. Een deel van deze bedrijven loopt fiscaal gezien een reëel risico om de ondernemersstatus te verliezen. Doorontwikkeling naar een participatiemodel is de beste optie, zeggen de onderzoekers.

Economisch delict

BDO constateerde dat nog niet de helft van de Msb’s een jaarrekening deponeert, terwijl dit voor 70 procent van alle Msb’s wettelijk verplicht is. “Dat is niet alleen een economisch delict, maar het past ook niet in een zorgwereld waar transparantie cruciaal is”, stelt Chris van den Haak, partner en onderzoeker bij BDO. In aanvulling daarop blijkt uit het onderzoek dat de gedeponeerde jaarrekeningen vaak geen of een beperkt inzicht geven in de resultatenrekeningen van de Msb’s. Zo is bij slechts drie Msb’s inzicht in de gerealiseerde omzet en uitbetaalde vergoedingen aan de medisch specialisten.

Ondernemersstatus behouden

Sinds 2015 hebben de specialisten hun maatschappen geherstructureerd, waarbij zij konden kiezen uit het loondienstmodel, het participatiemodel en het samenwerkingsmodel, veelal vormgegeven in Msb’s. In de meeste ziekenhuizen werd voor dat laatste gekozen. De mate waarin Msb’s erin slagen om zich als bedrijven te manifesteren, is van doorslaggevend belang voor de vraag of de Belastingdienst hen de ondernemersstatus laat behouden.


Uit de beschikbare cijfers blijkt dat de investeringen minimaal zijn. Nagenoeg alle Msb’s beschikken over 5 procent of minder materiële vaste activa. Ook het eigen vermogen valt in negatieve zin op. Zo beschikt één op de tien Msb’s in 2017 over minder dan 5 procent eigen vermogen – in de ogen van de Belastingdienst onvoldoende. Een definitief oordeel over de ondernemersstatus heeft de fiscus de afgelopen vier jaar in veel gevallen nog niet gegeven, maar dat moment nadert snel, verwacht BDO.

Snelle actie nodig

“Om de zorg betaalbaar en rendabel te houden, is snelle actie nodig”, vindt Van der Haak. “Langdurige verandertrajecten voor de huidige Msb’s zijn niet het antwoord. Andere manieren van samenwerking of écht ondernemende medici die participeren in het ziekenhuis of zelfstandige behandelcentra opstarten vormen in onze ogen de structuur van de toekomst. Daarnaast biedt het participatiemodel mogelijkheden om privaat kapitaal aan te trekken en dat is nodig voor noodzakelijke investeringen in innovatie”, zegt Van den Haak.
Ook vanuit de Msb’s zijn positieve verwachtingen te horen over de invoering van het participatiemodel. “Ik denk dat participatie in het ziekenhuis een interessante mogelijkheid is voor doorontwikkeling van het Msb”, stelt Remco Djamin, longarts en voorzitter bestuur Coöperatie MSB Amphia U.A., Amphia ziekenhuis. “Dat biedt ruimte aan het ondernemerschap van medisch specialisten. Daarnaast denk ik dat aansluiting van het beloningssysteem van het Msb op de begrotingscyclus van het ziekenhuis belangrijk is. Dat moet wél leiden tot meer gelijkgerichtheid binnen het ziekenhuis. De overheid moet daar de voorwaarden voor creëren.”

 

Gerelateerde artikelen