Marktanalyse salarissoftware 2012

De marktanalyse salarissoftware 2012 biedt inzicht in het aanbod van standaard salarissoftware met daarbij behorende eigenschappen. Op enkele branche specifieke aanbieders na zijn er een kleine 40 aanbieders van standaard salarissoftware binnen Nederland. Dat zijn er minder dan enkele jaren geleden.

Gerard Bottemanne van onderzoeksbureau GBNED voorspelt een verdere krimp van het aantal aanbieders over enkele jaren. Volgens Bottemanne heeft dit laatste te maken met enerzijds technologische ontwikkelingen, zoals steeds meer automatische gegevensuitwisseling met uitvragende instanties (via the cloud) en anderzijds door uitbreiding van functionaliteit binnen salarissoftware. Dit laatste heeft afgelopen jaren al tot gevolg gehad dat het aanbod van software met een combinatie van Salaris- en HRM-functies is toegenomen.

In de marktanalyse salarissoftware 2012 is extra aandacht voor functies rondom ziekteverzuim en de werkkostenregeling.

Een goede verzuimregistratie is van belang om te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter (Wvp) die aangeeft welke stappen in de eerste 2 jaar doorlopen moeten worden als een werknemer ziek is. Verzuimregistratie wordt gerekend tot de basisbagage van salarissoftware die beoogt verder te gaan dan alleen een bruto-netto en netto-bruto berekening.

De werkkostenregeling (WKR) behoort, summier of in uitgebreide vorm, tot de basisbagage van salarissoftware. Opmerkelijk is dat de WKR door slechts enkele boekhoudpakketten ondersteund wordt omdat de WKR beide administraties (salaris en boekhouden) als bron kent. Een aandachtspunt is of software de mogelijkheid biedt om de vrije ruimte binnen de WKR te bepalen. Zodat in de loop van het jaar telkens inzicht is in de vrije ruimte of overschrijding daarvan. Interessant is ook de mogelijkheid om werkgeverslasten van verschillende keuzes door te rekenen? U kunt dan bepalen of het verstandig is bepaalde kosten onder de WKR te laten vallen of juist als brutoloon aan de werknemer.

De meest optimale oplossing is de WKR uitvoeren op basis van integratie tussen de salarisadministratie en de boekhouding. Dit leidt tot de volgende situatie voor het uitvoeren van de werkkostenregeling:

1. Binnen de salarisadministratie worden werknemer gerelateerde kosten geboekt.]
2. Binnen de boekhouding worden kosten geboekt die niet werknemer gerelateerd zijn. Hierbij dient  rekening te houden met het feit dat de in rekening gebrachte BTW meetelt voor de vergoeding die valt onder de WKR.
3. Door een integratie tussen salarisadministratie en boekhouding wordt de werkkostenregeling verder afgehandeld in één systeem. Het gaat dan om bijvoorbeeld het vastleggen van de gekozen methode, het berekenen van de vrije ruimte en het bepalen van het belaste deel van de vergoeding (dat dus de vrije ruimte overschrijdt).
4. Opgave aan de Belastingdienst vindt dan plaats vanuit de salarisadministratie (die gegevens automatisch ophaalt op basis van de registratie hiervoor), via de aangifte Loonheffing.
5. Tot slot komt de financiële verantwoording, van de eventueel betaalde heffing volgens de WKR, via een loonverdeelstaat vanuit de salarisadministratie (automatisch) terecht in de boekhouding.

Uitwisseling van gegevens voor de WKR kan ook door gebruik te maken van export- en import van gegevens of gegevens dubbel invoeren. Die werkwijze is natuurlijk minder optimaal.

Opvragen complete marktanalyse salarissoftware 2012
De complete marktanalyse salarissoftware 2012 met een overzicht van alle standaard salarissoftware is hier gratis op te vragen.

Bron: Onderzoeksbureau GBNED

Gerelateerde artikelen