Marjo Lamers nieuwe directeur Control en Bedrijfsvoering Belastingdienst

De ministerraad heeft Marjo Lamers benoemd tot hoofddirecteur Control en Bedrijfsvoering Belastingdienst. De benoeming gaat in op 1 januari. ?

Met Marjo Lamers krijgt de Belastingdienst een directeur die gewend is te werken in complexe en omvangrijke uitvoeringsorganisaties. In haar huidige functie als directeur Financiën en Control van de Nationale Politie heeft Marjo Lamers onder meer het verbeterprogramma financiële sturing en beheersing gestart. Eerder was zij verantwoordelijk voor de bouw van financiën en control in de nieuwe landelijke politieorganisatie, en voor de herinrichting van de defensiebrede control bij het ministerie van Defensie.

Tot de indiensttreding van Marjo Lamers zal André de Jong per 1 november voor de duur van drie maanden de functie waarnemen van hoofddirecteur Control en Bedrijfsvoering in het Managementteam Belastingdienst. André de Jong werkt nu bij ABD Topconsult, was van 2003 tot 2009 DG Rijksbegroting en heeft vorig jaar de Belastingdienst leren kennen als voorzitter van de commissie die de rapporten heeft opgeleverd over de bekostiging en de managementinformatie van de Belastingdienst.