Marcel van Zuuren, Director of Finance Europe SSI: “De CFO moet meer ondernemer durven zijn”

fallback
Marcel van Zuuren is per 1 januari benoemd als Director of Finance Europe bij Survey Sampling International (SSI). Een jaar geleden was hij bij dit Amerikaanse bedrijf in dienst gekomen als finance manager. Van Zuuren's promotie komt op een interessant moment. De online veldwerksupplier ten behoeve van marktonderzoek zit in een fase waarin het ene na het andere buitenlandse kantoor geopend wordt.

Onlangs werd Bloomerce nog ingelijfd, Europa’s toonaangevende online veldwerk supplier. Het bedrijf heeft inmiddels kantoren inmiddels al in vier Europese landen actief. De 35-jarige van Zuuren gaat zich in zijn nieuwe functie nog actiever met het overnamebeleid bemoeien. “Het leuke aan mijn nieuwe functie is dat ik veel meer op strategisch niveau ga opereren. Als finance manager hield ik mij vooral met operationele zaken bezig.”

Van Zuuren verwacht dat SSI ook de komende jaren nog zal groeien. “Ik ben nu de helft van mijn tijd bezig met expansies. De komende jaren zal dat zeker niet minder worden. Onze klanten, de Online onderzoeksbureaus winnen steeds meer aan marktaandeel, dit ten koste van bijvoorbeeld de telefonische enquêtebureaus.”

Amerikaanse omgangsvormen
De resterende tijd vult van Zuuren met meer operationele zaken, zoals het berekenen van investeringen en de ontwikkeling van een juridische structuur. “Het spreekt voor zich dat ik daarnaast regelmatig telefonisch contact onderhoud met de CFO van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Dat contact verloopt prima. Ik heb het voordeel dat ik niet helemaal onbekend ben met de Amerikaanse bedrijfscultuur. Ik ben hiervoor finance manager geweest bij een Nederlandse vestiging van General Electric. Vanuit die functie ben ik gewend geraakt aan de Amerikaanse omgangsvormen. Daarnaast bezoek ik regelmatig een van onze Europese vestigingen. Onlangs ben ik nog in Madrid geweest.”

Van Zuuren is van mening dat de financial executive zich minder halsstarrig moet vastklampen aan de traditionele rol van boekhouder. “CFO’s en financieel directeuren zouden meer ondernemer moeten durven zijn; hij moet het nemen van commerciële risico’s niet uit de weg gaan. Dat vergt wel het nodige aanpassingsvermogen, want de financial is van nature vrij behoudend. De moderne financieel directeur kijkt over de schuttingen van zijn eigen vakgebied heen en heeft van meer zaken verstand dan louter financiële. Al moet de CFO er tegelijkertijd voor waken dat hij zijn basistaken niet uit het oog verliest.”

Streng
Hoewel SSI geen beursgenoteerde onderneming is, zijn de strengere eisen op het gebied van rapporteren ook voor het Amerikaanse onderzoeksbureau voelbaar. “Het merendeel van onze cijfers rapporteren we via de principes van U.S. GAAP. Dat is weliswaar wat anders dan SOX, maar toch zijn we aardig wat tijd kwijt aan rapportages”.

De Director of Finance beschikt over twee belangrijke eigenschappen die hem ook in zijn huidige functie goed van pas zullen komen. “Ik heb een redelijk analytisch vermogen. Ik probeer de zaken altijd vanuit meerdere invalshoeken en met een breed gezichtsveld te bekijken.” Daarnaast beschikt van Zuuren over een kwaliteit die zeker bij financials niet altijd vanzelfsprekend is; hij is communicatief ingesteld. “Ik houd bijvoorbeeld regelmatig presentaties voor het personeel waarin ik uitleg wat er in een bepaalde periode is gebeurt. Ik probeer dat op een manier te doen die voor iedereen begrijpelijk is, dus geen saaie winst- en verliesrekeningen.

Slechts 35 jaar en nu alles bereikt? “Dat is zeker niet het geval. Voor mij liggen er nog genoeg uitdagingen. Vakinhoudelijk ben ik inmiddels voldoende onderlegd, maar op strategisch niveau kan ik nog veel leren. Gelukkig krijg ik daar in mijn nieuwe functie alle gelegenheid toe.”

Gerelateerde artikelen