Managers verdwijnen

Het aantal managers in Nederland neemt in hoog tempo af. In vijf jaar tijd daalde het met bijna 25 procent, zo concludeert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht in het rapport 'Winnaars en verliezers op de arbeidsmarkt 2000-2005'.

In het rapport wordt een beeld geschetst van de verschuivingen in de beroepenstructuur van de Nederlandse economie. Bij maar liefst vijf van de tien beroepsgroepen met het grootste werkgelegenheidsverlies blijkt dat te komen door verlies aan leidinggevende functies.

Het aantal leidinggevende functies daalde in totaal met bijna 100.000. De managers zijn vaak al wat ouder en vloeiden waarschijnlijk mede daarom af.

Gerelateerde artikelen