Managers tevreden over eigen aanpak tijdens crisis

Meer dan acht op de tien Nederlandse managers is tevreden over de aanpak van de eigen organisatie tijdens de crisis. Volgens driekwart is men redelijk goed omgesprongen met de gevolgen van de financiële en economische crisis, acht procent beoordeelt het eigen handelen als 'extreem goed'.

Dat blijkt uit onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU), die in opdracht van Celerant Consulting wereldwijd 561 topmanagers ondervroeg over veranderingen in de organisatie. Nederlanders zijn in het onderzoek iets meer tevreden over zichzelf dan hun internationale collega’s. Desondanks heeft Nederland het de afgelopen vijf jaar niet bijzonder goed gedaan: in vergelijking met andere landen mislukken veranderprogramma’s bij Nederlandse bedrijven relatief vaak.

Een andere opvallende conclusie in het onderzoek is dat de crisis door veel bedrijven is gebruikt als kapstok om een verandering door te voeren: tweederde van de managers ziet in de crisis een kans om veranderingen door te voeren die in betere tijden moeilijk realiseerbaar zou zijn. In Nederland ligt dat percentage het hoogst van alle landen, met 74 procent. De meest genoemde doelstellingen van veranderprojecten zijn kostenreductie (65%), personeelsreductie (54%) en verandering van organisatiestructuur (40%).

Nederlanders lijken ook meer gericht op de korte termijn dan managers in andere landen. Op de stelling ‘Onze organisatie richt zich meer op veranderingprogramma’s op de korte termijn dan op de lange termijn’, antwoordt 76 procent met ‘(zeer) mee eens’. In de overige landen is dat 57 procent.

Volgens Vivek Chaturvedi, Senior Vice President van Celerant Consulting, zijn de uitkomsten verontrustend: ‘Nu we het ergste van de crisis achter de rug lijken te hebben, is het tijd om de balans op te maken. De tevredenheid over de eigen aanpak van de crisis lijkt echter niet helemaal te stroken met de werkelijkheid: meer dan de helft van alle verandertrajecten mislukt.’

Een mogelijke oorzaak hiervan zit ook in de resultaten besloten: ‘Drie op de vier organisaties in Nederland is meer bezig met de korte termijn dan met de lange termijn. Dat roept een beeld op van bedrijven die haastige maatregelen nemen om kosten te reduceren, zonder dat er goed wordt nagedacht over de gevolgen. Dat is voor een deel wel te begrijpen, want de crisis kwam ook snel en managers voelden de noodzaak om iets te doen. Bovendien hadden de meeste topmanagers nog nooit een crisis van deze omvang meegemaakt.’

Chaturvedi verwacht dat bedrijven nog de gevolgen zullen merken van verkeerde beslissingen die zijn genomen: ‘Veel maatregelen die op de korte termijn resultaat opleverden, blijken uiteindelijk alleen maar nadelig uit te pakken. Succesvolle verandering kan alleen worden doorgevoerd als er een heldere en meetbare doelstelling is en als voor iedereen in de organisatie duidelijk is wat hij of zij bijdraagt aan het uiteindelijke resultaat. Zo creëer je draagvlak en zorg je ervoor dat de neuzen dezelfde kant op staan. Het lijkt er echter op dat bedrijven niet de tijd hebben genomen om hierbij stil te staan.’

Gerelateerde artikelen