Managers kunnen uit de hand gelopen IT-projecten beter beheersen

fallback
Hoe kunnen IT-projecten die ontspoord zijn weer op de rails worden gezet? En hoe kan worden voorkomen dat dergelijke ontsporingen opnieuw plaatsvinden? De California Management Review geeft enkele richtlijnen voor managers die geconfronteerd worden met 'runaway-projecten'.

In de regel kan het management het beste op runaway-projecten reageren met achtereenvolgens schadebeperking, reputatiebescherming en aanpassing van tools, beleid en technologie. Voor het organisatorische herstel van een runaway moet het management verschillende interventies toepassen. In de eerste plaats is dat het opstellen van een herstelplan. Ten tweede moet het bereik van het project goed worden gemanaged en sterk verkleind. Ten derde moet het projectmanagement geëvalueerd en heroverwogen worden. Ook de effecten op de businesscase moeten worden geëvalueerd, waarbij annulering van het project een optie is. Vervolgens wordt het project opnieuw gepland, verrijkt met de do’s en don’t’s. Het is belangrijk daarbij gebruikersverwachtingen en een open communicatie als leidraad te hanteren. Het restant van het project moet bovendien in kleine componenten worden verdeeld. Hierbij moeten menselijke aspecten die in het projectteam spelen, niet uit het oog verloren worden. Ten slotte moeten correctieve interventies in het ontwikkelingsproces worden opgenomen.

Gerelateerde artikelen