Managen informatie-explosie grootste uitdaging digitalisering

Predictive Analytics
Het overgrote deel van de grootste bedrijven in Nederland lijkt goed voorbereid op de digitale revolutie waarin we ons bevinden; maar liefst 86 procent heeft een strategie met betrekking tot digitalisering en voert deze ook uit. 10 procent heeft een strategie, maar is nog niet bezig met de implementatie ervan.

Dat blijkt uit onderzoek van OpenText.
Van de ondervraagde bedrijven heeft slechts 3 procent heeft helemaal geen strategie en is ook niet van plan hier binnenkort mee aan de slag te gaan. Dit blijkt uit onderzoek van IDG, uitgevoerd in opdracht van OpenText, onder zeventig directieleden en managers, werkzaam bij de vijfhonderd grootste bedrijven in Nederland. 

Managen informatie-explosie 
Tijdens het onderzoek van OpenText is de respondenten ook gevraagd naar de grootste uitdaging die zij ervaren bij de voorbereiding op de ‘digital first world’ en de veranderingen die daarbij komen kijken. Het managen van de informatie-explosie wordt het vaakst genoemd. “De toename van (ongestructureerde) data binnen een organisatie is exponentieel. Het is belangrijk om grip te krijgen op deze aldoor groeiende informatiestromen, anders blijf je achter de feiten aanlopen”, zegt Ingrid Bosman, Sales Director Benelux bij OpenText. 
Op andere mogelijke uitdagingen werd opmerkelijk verdeeld geantwoord door de respondenten. Directieleden geven vaker aan (30%) dat er een gebrek is aan gestandaardiseerde processen dan beslissers (9%). Andersom geven managers juist vaker (30%) aan dat het ophelderen van organisatierollen en verantwoordelijkheden voor informatiemanagement de grootste uitdaging is. Door directieleden wordt dit niet als een uitdaging gezien. Bosman: “Hoewel we het in Nederland best aardig doen op het gebied van digitalisering, valt er nog een grote slag te maken om de uitdagingen te overwinnen en de voordelen van digitalisering volledig te benutten.” 
Efficiëntie en klanttevredenheid
Het verbeteren van efficiëntie, samenwerking en doorlooptijden blijken de belangrijkste redenen om te investeren in digitale transformatie; 71 procent noemt dit als belangrijkste interne motief. Het motiveren van (toekomstige) medewerkers en het verbeteren van hun talenten wordt juist bijna niet genoemd als belangrijk motief. Opmerkelijk is dat 21 procent van de managers kostenverlaging als belangrijk bestempeld. Dit in tegenstelling tot 13 procent van de directieleden. Ruimte voor groei van de organisatie wordt juist weer een stuk belangrijker gevonden door leden uit de directie. 
Als extern motief, blijkt het verhogen van de klanttevredenheid de voornaamste reden voor ruim de helft van de respondenten. Daarna is het verhogen van de flexibiliteit het belangrijkste. Ook het voldoen aan compliance-eisen is een goede reden om als organisatie te digitaliseren, dit wordt door 13 procent van de respondenten beaamd.

Verantwoordelijkheid
Over wie er uiteindelijk de verantwoordelijkheid draagt voor de digitalisering van een organisatie, bestaat nog lang niet altijd duidelijkheid. Slechts de helft van de organisaties heeft iemand aangesteld die hier fulltime mee bezig is. In een derde van de gevallen is het een onderdeel van iemands takenpakket naast andere verantwoordelijkheden. Bij directieleden lijkt de verantwoordelijkheid een belangrijk onderwerp; geen enkel directielid geeft namelijk aan dat ze er nog helemaal niet mee bezig zijn. En als ze nog geen verantwoordelijke hebben aangesteld, geven zij juist aan dat ze hier wel mee bezig zijn. 
“De resultaten laten zien dat de directie niet altijd op eenzelfde lijn zit als de managers binnen een organisatie”, zegt Bosman. “Het is belangrijk om in beide richtingen, zowel top-down als bottom-up, duidelijkheid te scheppen over wie er verantwoordelijk is voor de digitalisatie van processen en welke resultaten er worden verwacht. Het ophelderen van organisatierollen en het duidelijk maken van doelstellingen vormen daarbij de belangrijkste aandachtspunten. Alleen dan kun je processen optimaliseren en voordeel behalen uit dit digitale tijdperk.”
Wilt u de mogelijkheden van Big Data & Analytics ontdekken? Zoekt u een praktische cursus over Big Data speciaal voor financials? Volg de training Big Data & Analytics en ontvang de tools en inzichten om de kwaliteit van uw rapportages en adviezen te optimaliseren. Meld u direct aan.
 

Gerelateerde artikelen