M&A-database open voor CFO’s, onderzoek, journalist en studenten

Nieuwe database over fusies en overnames wordt toegankelijk voor journalisten, universiteiten en consultants
De website voor overname- & fusiesector, stelt nieuwe databestanden en informatie over de sector open voor zowel bestaande gebruikers uit de sector als ook buitenstaanders. Eerder konden alleen belanghebbenden toegang krijgen. Dat schrijft de website MenA.nl in een artikel. Wel moeten derden voor de data betalen.
  • ‘Dienstverlening is verbeterd’
  • oude abonnementen geldig middels eenmalige aanmelding
  • universiteiten, journalisten, consultants en bibliotheken kunnen toegang krijgen
Volgens het artikel is het vernieuwde databestand —Dealmaker genaamd- de opvolger van de vroegere deal-database van MenA.nl. De informatie in het bestand richt zich op ‘adviseurs, advocaten, investeerders, ondernemers en andere geïnteresseerden in de Nederlandse markt voor overnames, private equity en venture capital’.

Betere zoekfunctie

De vernieuwingen betreffen onder meer een beter overzicht van alles overname en fusiedeals, een effectievere verbetering van de zoekfunctie en nieuwe mogelijkheden om data te filteren en te sorteren. Daarnaast kunnen aangemelde stakeholders zelf transacties, data en informatie aanmelden en invoeren.


Naast informatie over sectoren, stakeholders en overnames en fusies voor CFO’s, financieel directeuren, consultants, universiteiten en journalisten levert de dealdatabase ook informatie en inzichten die gebruikt wordt bij de toekenning van de jaarlijkse M & A awards. Onlangs heeft de organisatie van de awards aangegeven de procedures voor deze prijzen in de editie van 2023 aan te zullen passen.


‘Vernieuwing was nodig’

Volgens M&A Community Manager Jurrien Morsch was de dealdatabase toe aan ‘vernieuwing’: “Op het nieuwe platform zijn de mogelijkheden om diepere analyses te doen […] flink uitgebreid.” Hij wijst er op dat het lidmaatschap op de oude database toegang geeft tot de nieuwe bestanden, “maar de nieuwe deal database is niet langer onderdeel van de MenA.nl website.” Wel wijst Morsch er op dat bestaande leden uit de sector zich éénmalig opnieuw moeten aanmelden voor toegang tot de nieuwe database. Om toegang te krijgen moet een nieuw account worden aangemaakt.

Data voor CFO, journalist, consultant, bibliotheek en universiteiten

Naast de grondige vernieuwing gaat het bestand zich ook richten op andere stakeholders dan de M & A-sector. “De afgelopen jaren kregen we regelmatig verzoeken tot informatie van buiten de fusie- en overnamemarkt”, aldus community manager Morsch: “In de oude database was nooit rekening gehouden met die behoefte waardoor de database zich alleen leek te richten op professionals. Om aan de wens van derden te voldoen, waaronder universiteiten, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, journalisten, redacties, analisten, economen en consultancybureaus, hebben we de nieuwe database ook voor deze groepen geschikt gemaakt.”