Loonheffing en doorbetaalloonregeling dga

De directeur-grootaandeelhouder (dga) blijft ook na 1 januari 2009 onderworpen aan de loonheffing. Wel heeft de regering het voornemen om vanaf 1 januari 2010 de administratieve handelingen die ten aanzien van een dga moeten worden verricht, sterk te vereenvoudigen door de invoering van een drietal maatregelen.

Deze maatregelen omvatten:
–    Een vereenvoudigde loonaangifte
–    De mogelijkheid om voor verschillende maanden tegelijk aangifte te doen
–    Een eenvoudiger betalingssysteem

Dit zal nog nader worden uitgewerkt. Wel zal al vanaf 1 januari 2009 de grens voor het doen van een kwartaalaangifte omzetbelasting worden verhoogd van 7.000 naar 15.000.

Ten aanzien van dga’s komt verder vanaf 1 januari 2009 de voorwaarde te vervallen dat de doorbetaalloonregeling alleen van toepassing kan zijn na een daartoe door de Belastingdienst afgegeven beschikking.

 

Bron: Ernst & Young

Gerelateerde artikelen